FRAMTIDENS PENSIONER

Detalj stoppar äldre från att jobba – ”Helt obegripligt”

Bild: Mostphotos, Fredrik Sandberg,TT

Allt fler pensionärer vill jobba men stoppas av en teknikalitet i pensionssystemet. ”Då inträffar det helt bisarra att vi måste säga att det inte går för att det är olagligt”, säger pensionsekonomen Staffan Ström.

En undersökning från Alecta visar att 350 000 svenskar är så kallade jobbonärer som tar ut pension och arbetar parallellt. Det kan handla om deltidsjobb men också om att en arbetsgivare har frågat om de kan tänka sig att gå in och jobba heltid, under en tuff tid på året eller i ett specifikt projekt.

Den allmänna pensionen går att pausa men inte tjänstepensionen. Det gör att många av de som har börjat ta ut tjänstepension kommer upp i en så hög total inkomst att en stor del går bort i skatt, konstaterar pensionsekonomen Staffan Ström på Alecta. Det gäller särskilt privattjänstemän som ofta har ett högre löneläge.

– De förstår inte varför ska de behöva skatta bort så mycket under ett år eller två när de vill jobba. Det vore naturligtvis mycket bättre att få spara pengarna till senare när de behövs bättre, säger Staffan Ström.

”Olagligt”

Alecta får ofta samtal från personer som har erbjudits att komma tillbaka till sin gamla arbetsplats eller som funderar på att börja ett nytt jobb. De ber Alecta att hålla inne pensionsutbetalningarna, för att inte en stor del av lönen ska försvinna i skatt.

– Då inträffar det helt bisarra att vi måste säga att det inte går för att det är olagligt. Folk blir förbannade. Med rätta. De vill själva bestämma när och hur de tar ut sin tjänstepension – pengar som de har jobbat ihop under sitt yrkesliv.

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta. Bild: Evelina Carborn

Det som ligger bakom är en formulering i inkomstskattelagen som säger att en tjänstepension under de första fem utbetalningsåren måste betalas ut med samma månadsvisa belopp eller högre. Det är en teknikalitet som i praktiken innebär att den som har börjat ta ut sin tjänstepension inte kan pausa utbetalningarna, enligt Staffan Ström.

Detalj stoppar äldre som vill jobba

Regeln går på tvärs mot att politiker uppmuntrar alla svenskar att arbeta längre och strävan mot att arbetsgivare ska kunna behålla personal längre. Dessutom trivs många av de som arbetar efter 65 års ålder med att jobba.

– Alla säger sig vilja uppmuntra ett flexiblare utträde ur arbetslivet och ändå finns den här regeln kvar. Fackförbund, arbetsgivare, politiker, tjänstemän, pensionsexperter – alla vill ändra på det här men inget händer. Det är helt obegripligt!

Alecta har arbetat i många år för att få till stånd en ändring av lagtexten. Från början var det många som inte visste att det berodde på lagstiftningen men nu är det känt sedan länge.

Frågan kan begravas

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har nu gått ut med att regeringen vill verka för att det ska ändras men att det ska göras inom ramen för en mycket större översyn av avdragsreglerna för tjänstepension. Staffan Ström är kritisk.

– Det vore verkligen att begrava frågan eftersom det är en mycket större och svårare fråga, inte minst i relationen mellan staten och arbetsmarknadens parter. Så det lär inte vara löst i en handvändning.

Förslaget bottnar i den stora Tjänstepensionsbeskattningsutredningen som egentligen handlar om andra saker, bland annat om vilka egenskaper en tjänstepension ska ha för att arbetsgivaren ska medges avdragsrätt.

I den frågan bor många frågetecken kring vad staten ska råda över och vad som i stället ska hanteras av arbetsmarknadens parter, menar Staffan Ström.

– Frågan är känslig eftersom den svenska modellen går ut på att parterna i stor utsträckning ska förhandla själva utan att staten lägger sig i. Men däremot kan staten styra över vilken typ av pensioner som är avdragsgilla och på så sätt utöva en form av utpressning mot arbetsmarknadens parter.

”Konsekvensen blir att det jobbas mindre helt enkelt”

Staffan Ström är övertygad om att det tar många år av svåra förhandlingar för att lösa och förstår inte varför Ardalan Shekarabi vill lägga ihop två frågor som inte har med varandra att göra.

– Alla verkar vara rörande överens om att det är dags att lösa frågan om att kunna pausa tjänstepensionen. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Även Ingvar Backle, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, påpekar att regeln gör att fler avhåller sig från att återgå i arbete eller ta uppdrag efter att de har börjat att lyfta sin pension.

– Konsekvensen blir att det jobbas mindre i den här gruppen helt enkelt. De tycker inte att det är någon idé eftersom så mycket går bort i skatt när inkomsten läggs ovanpå pensionen.

Ingvar Backle, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

Samtidigt skulle skatteintäkterna som staten förlorar om tjänstepensionen gick att pausa gott och väl kompenseras av att fler äldre skulle jobba, menar han.

– Det är konstigt att frågan har kunnat diskuteras i flera decennier utan att komma i mål. Ingen är ju emot! Arbetsgivare, fack, försäkringsbolag, myndigheter och departement – ingen har invändningar och ändå händer ingenting. Det är svårt att förstå varför…

”Åtgärderna som regeringen har föreslagit den senaste tiden är inget som befrämjar arbetslinjen”

Ardalan Shekarabis senaste utspel är ännu ett tecken på när regeringen säger en sak men föreslår förändringar som är ”rent kontraproduktiva”, påpekar han.

– Det talas mycket om vikten av att alla arbetar så mycket och länge som möjligt. Samtidigt är åtgärderna som regeringen har föreslagit den senaste tiden inget som befrämjar arbetslinjen – snarare tvärtom. De motverkar återgång i arbete för de som egentligen har möjlighet till det.

För Sverige som har ett utbyggt trygghetssystem är det viktigt att alla som har en arbetsförmåga helt eller delvis utnyttjar den, konstaterar Ingvar Backle.

– För att vi ska klara av att upprätthålla den nivå vi har måste alla hjälpas åt. Därför är det viktigt att vi får fler i arbete, och en del av det är att äldre arbetar längre.