DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Familjeveckan: Här är miljardnotan för föräldrars ledighet

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens förslag om en familjevecka sågas av experter, politiker och näringsliv. Svenskt Näringsliv har räknat fram vad reformen kostar. ”I slutänden blir det alla andra som jobbar som får betala för att landets föräldrar ska kunna vara mer lediga”, säger ekonomen Jonas Frycklund till TN.

När regeringen 2018 presenterade den så kallade familjeveckan handlade det om fem betalda lediga dagar per år och förälder att använda för att delta vid barnens utvecklingssamtal, vara med dem i skolan eller för att vara hemma när skolan har studiedag. De beräkningar som Svenskt Näringsliv gjorde då visade att kostnaden för samhället skulle landa på 32 miljarder kronor.

Nu har regeringen återigen familjeveckan med i budgetpropositionen. Den här gången föreslås tre dagar per år som alla föräldrar till barn mellan 4 och 16 år ska kunna använda för att vara hemma och samtidigt få 80 procent av lönen.

Kostar samhället miljarder

I linje med de tidigare beräkningarna drar Svenskt Näringsliv slutsatsen att detta förslag kostar samhället 20 miljarder kronor, utifrån att det blir färre arbetade timmar i ekonomin när arbetstagare är hemma från jobbet.

Regeringen hävdar att kostnaden är lägre, omkring 11 miljarder kronor, men nämner även de negativa effekterna av att ekonomin väntas tappa 23 miljoner arbetade timmar.

”Det är ett väldigt konstigt förslag som får stor effekt på Sveriges BNP”

Blir förslaget verklighet är det extra dålig tajming just nu när ekonomin befinner sig i en uppgång och ska försöka hämta tillbaka det som har gått förlorat i samband med pandemin, enligt Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv.

– Förslaget är en felprioritering som försvårar återhämtningen i ekonomin. Tappar vi 20 miljarder går den långsammare. I slutänden blir det alla andra som jobbar som får betala för att landets föräldrar ska kunna vara mer lediga. Det är ett väldigt konstigt förslag som får stor effekt på Sveriges BNP.

”Går helt emot arbetslinjen”

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterade förslaget som en åtgärd för att skapa ”rättvisare förutsättningar för föräldrar”, men Jonas Frycklund tycker att det är ett dåligt argument.

– Då hade det varit vettigare och betydligt mer rättvist att använda pengarna till att minska arbetslösheten. Det är feltänkt av regeringen och liksom flera andra förslag i budgeten går det helt emot arbetslinjen.

Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

Dessutom finns andra lösningar för att planera in utvecklingssamtal i livspusslet – som är enklare, effektivare och mindre kostsamma, betonar Jonas Frycklund.

– Till exempel går det att ha utvecklingssamtal digitalt, något som vi ju har mer erfarenhet av nu. Ett annat alternativ är att lägga dem utanför ordinarie arbetstid. Det kanske är bättre att lärare jobbar en kväll ibland än att vi andra som jobbar ska bekosta lediga dagar åt föräldrarna.

”Felprioritering”

Även Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare, anser att regeringen har tänkt helt fel med familjeveckan.

– Förslaget är felprioriterat i tid och också utifrån de stora utmaningar Sverige har i att få in fler människor i arbete. Förslaget betungar de offentliga finanserna, där pengarna hellre borde användas till att stärka Sverige på lång sikt, säger han till TN.

”Pengar som läggs på familjeveckan läggs inte på akuta problemen, kopplat exempelvis till långtidsarbetslösheten”

Han slår fast att budgeten inte adresserar ”de stora strukturella problemen i Sverige”.

– Det handlar bland annat om att många människor är fastfrusna i långtidsarbetslöshet. Politiken behöver i mycket större utsträckning tydliggöra skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta.

Tajmingen blir ”extra taskig” när många står helt utanför arbetsmarknaden och brottsvågen behöver bekämpas.

– Pengar som läggs på familjeveckan läggs inte på akuta problemen, kopplat exempelvis till långtidsarbetslösheten samt säkerhets- och trygghetsfrågorna, säger han.

Hård retorik

Moderaternas Elisabeth Svantesson går några steg längre och skriver på Twitter: ”Vad ska mammorna i Järva, Biskopsgården och Skäggetorp med en ”familjevecka” till när de inte ens vågar släppa ut barnen att leka?”.

Men från fackets sida är det glada tillrop. LO:s tillförordnade chefsekonom Åsa-Pia Järliden Bergström menar att de extra dagarnas ledighet kommer att underlätta för personer som inte kan jobba hemma eller som inte kan styra sin arbetstid.

– Det finns i dag en stor skillnad i vilka möjligheter man har att vara hemma med sina barn under studiedagar eller för att gå på utvecklingssamtal, säger hon till TT.

När Stefan Westerberg pratar med företagen i Stockholmsregionen får han tydliga svar.

– Familjeveckan har inte efterfrågats.