DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

SCB: Fler kvinnor och unga arbetslösa

Längre kö för arbetslösa. Arkivbild. Bild: Bertil Ericson / TT

Arbetsmarknad (TT)

Arbetslösheten fortsätter att öka medan andelen sysselsatta ligger ganska stabilt, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

"Under mars månad ökade arbetslösheten, andelen ökade främst bland kvinnor och unga. Vi ser även att tidsbegränsat anställda fortsatte att minska", säger Matilda Wedtström Kjerfh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, i ett pressmeddelande.

Enligt säsongsjusterade och utjämnade data låg arbetslösheten på 8,3 procent i mars, som andel av arbetskraften. I antal var 476 000 personer arbetslösa, enligt SCB:s definition. Sysselsättningsgraden låg still på 69,1 procent, jämfört med månaderna innan.

Olle Lindström/TT