DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Blev av med körkortet och stämde arbetsgivaren – här är domen

Den nu 35-årige mannen blev av med sitt körkort och sjukskrev sig kort därefter. Då hamnade han och arbetsgivaren i en tvist som nu har avgjorts i domstol. Bild: Erik Simander / TT, Claudio Bresciani / TT, Mostphotos

Mannen dömdes för grov vårdslöshet i trafik och blev av med körkortet, som krävdes för att han skulle kunna göra sitt jobb. När han strax efteråt sjukskrev sig uppstod en tvist mellan fack och arbetsgivare. Nu har Arbetsdomstolen sagt sitt.

En man som fick sitt körkort återkallat efter att ha dömts för grov vårdslöshet i trafik och kort därefter sjukskrivit sig, stämde sin arbetsgivare för att företaget inte hade gått med på att betala ut sjuklön för perioden då han var sjukskriven. Företaget ansåg å sin sida att mannen inte kunde anses stå till arbetsgivarens förfogande eftersom han i sitt arbete som besiktningsingenjör behövde ha körkort. Därmed kunde han inte heller få sjuklön, menade arbetsgivaren.

Arbetsgivarorganisationen Almega, som företräder företaget, och Unionen som företräder mannen som fick sitt körkort indraget, hade olika uppfattningar i frågan. Förra året tog därför mannen och Unionen ärendet till Arbetsdomstolen med förhoppningen att få ersättning för den uteblivna sjuklönen samt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

”Bra att vi har fått ett klargörande”

Nu har Arbetsdomstolen meddelat domen som går helt på arbetsgivarens linje. Domstolen konstaterar att eftersom mannen inte har kunnat utföra sina normala arbetsuppgifter och det har saknats möjlighet till omplacering, har han inte rätt till sjuklön varken enligt lagen om sjuklön eller enligt kollektivavtal.

”Om inkomstbortfallet skulle ha inträffat även utan sjukdomen, kan det inte anses ha orsakats av sjukdomen. Detta innebär att rätten till sjuklön enligt sjuklönelagen – och därmed enligt kollektivavtalet – förutsätter att arbetstagaren skulle ha arbetat och haft rätt till lön, eller stått till förfogande för arbete, om han eller hon inte blivit sjuk”, skriver Arbetsdomstolen i sin dom.

Ett principiellt och viktigt klargörande, anser Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega, som har företrätt arbetsgivaren i det aktuella fallet.

– Egentligen förstår jag inte varför Unionen drev det här för det var tämligen självklart hur det skulle sluta. Men det är bra att vi har fått ett klargörande för den här typen av frågor dyker upp ibland och nu har vi en dom att hänvisa till, säger han till TN.

Har du hunnit prata med företaget?

– Ja, vi har hunnit pratas vid som hastigast. Men både de och vi är jätteglada för att det har gått som vi hoppades.

Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega, anser att domen fastställer en viktig princip om när man som anställd har rätt till sjuklön. Bild: Pressbild

Domen, som inte går att överklaga, kan enligt Lars Bäckström mycket väl bli vägledande i kommande fall. Det som det kan bli framtida diskussioner kring är om det har funnits möjligheter för personen i fråga att utföra andra arbetsuppgifter, något som domstolen i det här fallet kom fram till inte hade varit möjligt.

– Men principen om att man måste ha en lön från början för att kunna behålla den vid sjukskrivning har nu slagits fast och det är det viktiga. Och det är klart, skulle man till exempel vara tjänstledig från sin tjänst under ett år för att göra något helt annat, då kan man ju inte heller få sjuklön eftersom man inte har någon lön. Det hade ju varit hur snurrigt som helst om det hade fungerat på något annat sätt, säger Lars Bäckström.

Körde mot rött och ignorerade polisen

Det var efter en biltur i Stockholm i oktober 2021 som den nu 35-årige mannen dömdes för olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Under bilturen körde 35-årigen i hög fart förbi en trafikarbetsplats med oskyddade vägarbetare, körde mot rött ljus och struntade i att stanna på en polismans tecken. Färden avslutades med att mannen i hög hastighet körde in på ett torg där endast fotgängare får vistas, varpå polisen till slut lyckades avbryta det hela.

Mannen fick efter händelsen sitt körkort indraget i 30 månader, vilket innebar problem eftersom hans tjänst bland annat krävde att han kunde provköra bilar.

Eftersom Unionen förlorade fallet blir mannen utan ersättning och fackförbundet måste dessutom ersätta Almega med 150 000 kronor för organisationens rättegångskostnader. 35-åringen arbetar inte längre kvar hos det aktuella företaget.

Tidningen Näringslivet har sökt Unionen.