ARBETSMILJÖ

Testade positivt för narkotika – nu stämmer han arbetsgivaren

Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, och Nina Burman Lundin, arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen. Bild: Pressbild, Mostphotos

Mannen kom till sitt jobb på en byggarbetsplats med droger i kroppen och skickades hem. Nu kräver han arbetsgivaren på ersättning för utebliven lön. Snart kommer den vägvisande domen. "Droger i samband med arbete är livsfarligt", säger Rebecka Tholén, HR-chef på Assemblin VS, till TN.

Det var efter en slumpvis kontroll på installations- och serviceföretaget Assemblin VS som det upptäcktes att en VVS-lärling hade testat positivt för THC-syra, som är ett spårämne som visar att personen har intagit cannabis.

Företaget valde att låta personen gå hem och under de kommande veckorna genomfördes nya kontroller, som vid flera tillfällen visade på positivt resultat. Åtta veckor efter det positiva testet kunde mannen uppvisa ett negativt test, varpå han fick komma tillbaka till arbetet och fortsätta som vanligt igen.

Under de veckor då mannen var hemma fick han ingen lön, vilket nu har resulterat i ett ärende i Arbetsdomstolen. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, där mannen är medlem, har stämt Assemblin VS och branschorganisationen Installatörsföretagen. Byggnads vill att mannen ersätts för utebliven lön och får 40 000 kronor i skadestånd, samt att förbundet ersätts med totalt 150 000 kronor för bland annat kollektivavtalsbrott.

Fackförbundet anser att mannen hela tiden har stått till arbetsgivarens förfogande medan Installatörsföretagen tvärtom anser att en person inte kan anses stå till arbetsgivarens förfogande om han testar positivt för att ha brukat narkotika.

– Vi tycker att det är problematiskt att Byggnads inte delar vår uppfattning om att det ska vara nolltolerans mot droger på våra arbetsplatser, säger Nina Burman Lundin, arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen, till TN.

Välkomnar rättslig prövning

I dag saknas domstolspraxis angående om en person som har testat positivt för exempelvis cannabis kan anses stå till arbetsgivarens förfogande. Därför välkomnar parterna att Arbetsdomstolen tar upp ärendet.

– Vi anser att så länge man testar positivt så kan man inte anses stå till arbetsgivarens förfogande och står man inte till arbetsgivarens förfogande så kan man inte få lön, säger Nina Burman Lundin och fortsätter:

– Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar. Det är det som spelar roll här och det är det som allt behöver ses utifrån. Och arbetsmiljöansvaret gäller förstås både personen i fråga och för personens kollegor. Just byggsektorn är tyvärr extra drabbad av arbetsplatsolyckor. Jag tror att många som är medlemmar i Byggnads delar vår uppfattning om att det då inte kan vara aktuellt med något annat än nolltolerans mot droger.

Frågan om arbetsmiljöansvar lyfts även fram av företaget självt.

– Som arbetsgivare har vi ett arbetsmiljöansvar gentemot uppdragsgivare, medarbetare och andra berörda på arbetsplatsen. Det följer av vår policy att bruk av alkohol och droger inte är förenliga med arbetslivet, skriver Rebecka Tholén, HR-chef på Assemblin VS, i ett mejl till TN.

– Droger i samband med arbete, specifikt på en byggarbetsplats med arbete på höga höjder och farliga verktyg, där det inte finns någon felmarginal, är livsfarligt. Vår uppfattning är att medarbetare som har testat positivt för droger inte står till förfogande för arbete förrän urinprov utan spår av narkotika kan uppvisas. Eftersom det inte finns några prejudikat i dessa frågor så det är bra att frågan prövas, men tills vidare står vi fast vid vår linje, fortsätter hon.

”Ger inte svar på om någon är påverkad vid provtillfället”

Byggnads har i sin stämningsansökan framfört att personen inte var påverkad vid provtillfället, och att testet i sig inte visar på påverkan utan bara på att cannabis har intagits vid ett tidigare tillfälle.

– Problemet med slumpvisa tester är att de inte ger svar på om någon är påverkad vid tillfället. I det här fallet tog det en vecka innan provresultatet kom och personen i fråga arbetade under den tiden. Så då måste arbetsgivaren också ha gjort bedömningen att han inte var påverkad, säger Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och ombud för Byggnads i det aktuella ärendet.

– Det här handlar i första hand om ifall en person har stått till arbetsgivarens förfogande eller inte, och det har han gjort och då ska han också ha lön även om arbetsgivaren inte önskar hans tjänster, fortsätter hon.

Ellinor Gudmundsson menar att det hade varit enklare om ärendet hade rört alkohol eftersom det då finns uppsatta gränsvärden för vad som räknas som berusad.

– Från förbundets sida menar vi inte att man ska kunna vara påverkad av vare sig alkohol eller narkotika på arbetstid, självklart inte. Men en arbetsgivare måste ha så pass god kontakt med sin personal att de inte behöver förlita sig på slumpvisa tester, eftersom de inte ger svar på om någon är påverkad vid provtagningstillfället eller inte.

”Att försöka upptäcka om någon är påverkad på det sätt som Byggnads rekommenderar är i stort sett omöjligt. Det blir ju en subjektiv bedömning.”

Nina Burman Lundin från Installatörsföretagen ger dock inte mycket för det resonemanget.

– Testet visar att personen har använt cannabis antingen i närtid eller under lång tid. Hur länge effekterna av droger sitter i ser väldigt olika ut från person till person. Dessutom testade personen även positivt för kokain vid efterföljande test. Vi menar att det är självklart att personer som testar positivt för bruk av droger inte kan vara på arbetsplatsen.

Finns det ett problem i att helt förlita sig på den här typen av tester?

– Nej, att försöka upptäcka om någon är påverkad på det sätt som Byggnads rekommenderar är i stort sett omöjligt. Det blir ju en subjektiv bedömning. Vi förlitar oss på kontakten med företagshälsovården och på etablerade tester som är godkända för att upptäcka om droger har använts.

Hon framhåller att testerna som används är vedertagna i branschen och att Arbetsdomstolen i andra ärenden har slagit fast att de är fullgoda för att upptäcka brukande av narkotika.

– Sen hade vi så klart också velat att testerna kom tillbaka snabbare, men oavsett så kan vi inte tolerera positiva svar.

TN har även varit i kontakt direkt med Byggnads, som avböjt att medverka i artikeln utöver följande skriftliga kommentar:

”Byggnads anser att det är helt oacceptabelt att vara påverkad på arbetsplatsen och att det är förknippat med stora arbetsmiljörisker. Detta ärende handlar dock om att varken forskning, utfört test eller vittnesmål styrker att vår medlem varit påverkad på arbetsplatsen. Att stänga av personen från arbetet utan lön saknar därför grund.”

Förhandlingen i Arbetsdomstolen inleds den 10 april.