DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Snart slår nya regeln till – drabbar arbetsmarknadens mest utsatta

Patrik Eidfelt och Petter Lundgren Bild: Pressbild

Två år efter att det nya huvudavtalet trädde i kraft börjar 24-månadersregeln för bemanningsanställda gälla. Det kan slå hårt mot dem som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, varnar branschföreträdare. ”Det är 6 000 till 10 000 personer som kan beröras”, säger Kompetensföretagens vd Patrik Eidfelt till TN.

När det nya huvudavtalet tecknades mellan fack och arbetsgivare för ett par år sedan var en av kompromisserna en 24-månadersregel som framför allt berör kundföretag som hyr in konsulter via bemanningsföretag. Regeln går ut på att om en person har varit inhyrd på samma ställe i 24 månader under en 36-månadersperiod, så ska kunden, alltså det företag som hyr in konsulten, ge konsulten ett erbjudande om tillsvidareanställning eller betala ersättning. Om de väljer ersättningsalternativet så ska ersättningen motsvara två månadslöner, i vissa fall tre.

Eftersom huvudavtalet trädde i kraft den 1 oktober 2022 kommer 24-månadersregeln bli aktuell för första gången den 1 oktober i år. Och det är en regel som ställer till det för vissa företag.

– Det är väldigt negativt för branschen. Den slår direkt mot många av våra tjänster, men framför allt mot kompetensförsörjningen brett.

Det säger Kompetensföretagens vd Patrik Eidfelt. Många av hans medlemmar är bekymrade över vad som ska hända när regeln träder i kraft. Bland annat finns en risk att det inte längre går att bemanna enligt de behov som kunderna har.

– Vi ska hjälpa kunderna att optimera organisationen, både när det gäller specialister och när de behöver fylla på vid arbetstoppar och så vidare. Och det är klart att ett regelverk som krånglar till den leveransen ställer till kompetensförsörjningen, säger Patrik Eidfelt.

Han får medhåll från Petter Lundgren, vd på bemanningsföretaget Clockwork.

– De personer som är konsulter hos oss har ibland, av olika skäl, inte förmågan att få tillsvidareanställningar hos kunderna, säger han.

Många står långt ifrån arbetsmarknaden

Han förklarar att många av dem som Clockwork anställer är personer som har stått långt från arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är ett sätt att få en fot in. Men Clockworks kunder kan anse att det är för stor risk att tillsvidareanställa personen och väljer därför inhyrning. Det gör att personen kommer in på arbetsmarknaden, få lön, betala skatt och kan fylla ett behov, men det gör samtidigt att kunden som hyr inte tar lika stora risker.

”Det är väldigt negativt för branschen. Den slår direkt mot många av våra tjänster, men framför allt mot kompetensförsörjningen brett.”

Men både Patrik Eidfelt och Petter Lundgren menar att dessa personer fyller en mycket viktig funktion och bidrar till att minska det skriande kompetensbehovet som finns i nästan alla branscher.

– Hos oss på bemanningsföretagen är de här personerna jätteattraktiva, säger Petter Lundgren.

Petter Lundgren berättar att han anställde 2 500 personer förra året. De flesta av dem blev sedan anställda hos sina kunder. I dagsläget har han ungefär 1 000 anställda, varav cirka hälften har uppdrag inom industrin.

Har du redan nu fått indikationer på hur kunderna kommer att agera när 24-månadersregeln träder i kraft?

– Absolut! De kommer att välja olika lösningar, men relativt många kommer att avsluta sina inhyrningar. Eller få ersättningsbemanningar av andra personer.

Det, menar han, är det som påverkar medarbetarna mest. I en liten ort som Sandviken, där Clockwork är verksamma, kan regeln innebära att medarbetarna är brända om de har haft uppdrag på någon av de två stora industrierna. Om företagen inte kan anställa dem och inte har råd att betala ut ersättningen, så finns inte längre något ställe för medarbetaren att vara inhyrd på.

– Det drabbar ju individen, säger Petter Lundgren.

Svårare att satsa på medarbetarna

Patrik Eidfelt konstaterar att det finns fler risker. När företagen inte vet hur länge de kan behålla sina medarbetare blir det också svårare att satsa på medarbetarna. Inte minst blir kompetensutvecklingen lidande.

– Det blir tuffare att satsa på sin personal.

– Men det är kunderna som ska hålla reda på regeln. De ska hålla reda på hur länge uppdraget har pågått. Och det är klart att det här är ju en situation som stökar till det för dem. Det blir administrativt tyngre, säger han.

”Vi fick betala ett högt pris.”

Exakt hur många medarbetare som 24-månadersregeln kommer att tillämpas på går inte att säga, men Patrik Eidfelt säger att bara för Kompetensföretagen rör det sig om mellan tio och 15 procent av de anställda konsulterna.

– Det är 6 000 till 10 000 personer som kan beröras.

Hur oroliga är ni inför första oktober?

– Det är klart det finns en oro. Oron är osäkerheten. Eftersom vi inte äger regeln i sig, utan det är kunderna, så vi vet inte hur de vill hantera de konsulter som finns hos dem. Vi vet inte om de vill avbryta uppdragen, erbjuda anställning, eller om de vill betala.

Det är svårt att beräkna hur hårt regeln kommer att slå. Till exempel vet ingen vad det nya regelverket kommer att kosta företagen – varken bemanningsföretagen eller kunderna. Men det kan handla om miljardbelopp.

Vad är det som kostar pengar?

– Vi vet inte än. Men i Tyskland infördes en liknande regel 2017–2018 och där har man sett en markant nedgång i omsättningen, säger Patrik Eidfelt.

Det här ju en del av huvudavtalet mellan arbetsmarknadens parter. Hur ser du på att den drabbar er så hårt?

– Vi har all respekt för att det fanns ett behov av att reformera LAS. Och vi står bakom avtalet. Men det är klart att vi fick betala ett högt pris. Det är väldigt svårt att vara en bransch som får betala för andras reformering.

Om 24-månadersregeln

  • Regeln är den del av huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd, som tecknades mellan arbetsmarknadens parter och som trädde i kraft den 1 oktober 2022.
  • Finns i 12 a § Uthyrningslagen.
  • Gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag* för att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.
  • Innebär en skyldighet för kundföretagen att till en inhyrd arbetstagare som har varit placerad på samma driftsenhet* hos kundföretaget i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod att erbjuda antingen en tillsvidareanställning eller en ersättning.
  • Erbjudandet ska framföras till arbetstagaren senast en månad efter att tidsgränsen har överstigits.
  • Om arbetstagaren erbjuds ersättning istället för anställning ska ersättningen ha betalats ut till den inhyrda arbetstagaren senast en månad efter att tidsgränsen har överstigits.
  • Ersättningen ska vara två månadslöner och i vissa fall tre månadslöner.

*Ett bemanningsföretag är en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

*En driftsenhet definieras i LAS och är en geografisk plats, ett kontor, ett arbetsställe eller liknande.