DEN SVENSKA MODELLEN

IKEM: Så bör Sverige modernisera kollektivavtalen – föreslår tysk modell

Caspian Rehbinder och Henrik Stävberg Bild: Pressbild, Bengt Säll

Gör om kollektivavtalen och inför medarbetaravtal. Det föreslår IKEM, som i en ny rapport kommer fram till att Sverige skulle gynnas av att följa Tysklands exempel.

– Tyskland har under de senaste åren gått i bräschen för en arbetsmarknad där gamla gränsdragningar mellan arbetare och tjänstemän suddas ut, vilket har stärkt såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. Ingen vill gå tillbaka till den gamla uppdelningen, säger Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik på IKEM, i ett pressmeddelande.

Förslaget handlar om att skapa en enda sorts avtal, medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän. IKEM menar att den historiska gränsdragningen har lett till komplexa avtalsstrukturer och onödig byråkrati. Problemen skulle minska med medarbetaravtal, enligt IKEM:s rapport.

– Genom att införa medarbetaravtal kan vi minska administrativa kostnader och skapa en mer attraktiv arbetsmarknad för både svenska och internationella företag. Det är dags för arbetsmarknadens parter att ta del av lärdomarna från Tyskland och våga ta steget mot en mer modern modell även i Sverige, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Sverige bör modernisera kollektivavtalen efter tysk modell