DEN SVENSKA MODELLEN

Nya siffror: Nio av tio anställda har kollektivavtal

Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Bild: Erik Thor

En stor majoritet av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Högst är täckningsgraden i LO-yrken och lägst bland akademiker, visar en ny kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort. Det rapporterar Ekot.

Genom en ny metod där uppgifter om kollektivavtal har samlats in i samband med den årliga lönekartläggningen, har Medlingsinstitutet för första gången kunnat presentera statistik angående hur många som omfattas av kollektivavtal.

Beskedet är att nio av tio i Sverige är anställda på en arbetsplats med kollektivavtal. Allra högst är anslutningsgraden inom LO-yrken, framför allt inom tillverkning och transport, där nästan alla har avtal.

Enligt Medlingsinstitutet sker alltså den uppmärksammade Tesla-konflikten i en bransch där det är ytterst ovanligt att inte ha kollektivavtal. Inom akademikeryrken är andelen kollektivavtalsanslutna betydligt lägre, drygt 60 procent. I offentlig sektor har alla kollektivavtal.

Sveriges Radio: Tesla – unikt stort företag med arbetare utan kollektivavtal