DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Krögare rasar mot Skolverket: Helt uppåt väggarna

Krögaren Petter Nyberg blev förvånad över Skolverkets förslag. Bild: Pressbild

Skolverket vill dra ner antalet utbildningsplatser inom turism och restaurang men näringslivet är starkt kritiskt mot förslaget. ”Helt fel väg att gå. Vårt behov av ny personal kommer bara att öka framöver”, säger krögaren Petter Nyberg till TN.

Skolverket har på uppdrag av riksdagen tagit fram förslag på en dimensionering av gymnasial utbildning region för region. Bakgrunden till ändringarna i skollagen är att riksdagen vill öka utbudet av utbildningar på gymnasial nivå, underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till näringslivet.

Besöksnäringen är i grunden positiv till att utbildningarna justeras efter arbetslivets behov men Skolverkets rapport kom som en chock. Branschen är starkt kritisk mot förslaget att minska antalet utbildningsplatser på gymnasiet.

– Vi är djupt bekymrade över slutsatserna. Skolverket tar inte hänsyn till att vi är en näring som växer i hela landet, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita, till TN.

Söktrycket på gymnasieutbildningarna ökar

Branschen menar att Skolverket har gått för mycket på etableringsgraden, som anger hur stor andel av de examinerade som har fått ett arbete efter en viss tid, och för lite på vad utbildningarna producerar.

– Skolverket borde lyssna på de analyser som görs av branschen, arbetsgivarorganisationer, Tillväxtverket och i regionala utvecklingsplaner. Det är bättre att titta på vad intressenterna faktiskt efterfrågar och blicka framåt. Skolverket borde fokusera mer på hur vi tillsammans kan öka kvaliteten på utbildningarna, säger Peter Thomelius.

Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita. Bild: David Thunander

Skolverket föreslår exempelvis att antalet utbildningsplatser inom restaurang- och livsmedelsprogrammen i Norrbotten bör dras ner och att antalet platser inom hotell- och turismprogrammen inte bör utökas. Visita påtalar att söktrycket på gymnasieutbildningarna har ökat generellt i regionen och att många av utbildningarna idag är fulla.

– Vi ser också i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att efterfrågan på gymnasialt utbildade är fortsatt hög. Att då minska antalet platser blir kontraproduktivt, säger Peter Thomelius.

Tufft med kompetensförsörjningen

Krögaren Petter Nyberg som driver en restaurang i Luleå blev också förvånad över Skolverkets förslag.

– Det är helt uppåt väggarna. Vårt behov av nya medarbetare kommer bara att öka framöver. Redan i dagsläget har vi det tufft med kompetensförsörjningen, säger han till TN.

Petter Nyberg gick själv restaurang- och livsmedelsprogrammet 2005 i Luleå och har sedan dess varit aktiv som krögare i staden.

– En stor andel av våra medarbetare har gått just den specifika utbildningen som är en viktig faktor för att vi ska kunna fylla på med kompetens.

Petter Nyberg har också diskuterat frågan med lärare på gymnasiet och de gör samma bedömning.

– De har snarare problem med att behålla eleverna i utbildningen eftersom arbetsmarknaden rycker i dem för att det är så stort behov. Utbildningen håller hög kvalitet och det är viktigt för oss som företag, säger han.

Medarbetare försvann under pandemin

Besöksnäringen i Sverige drabbades av ett stort tapp av kompetenta medarbetare under pandemin när anställda försvann till andra näringar och branschen har fått kämpa för att fylla luckorna. Petter Nyberg har löst kompetensbristen genom att utbilda medarbetare internt.

– Här uppe i norr går besöksnäringen för fullt och vi har haft en fantastisk vintersäsong. Det investeras också mycket pengar i den gröna omställningen för industrin som ger oerhört mycket kringeffekter för alla näringar och besöksnäringen i synnerhet. Vi ser ingen som helst vikande trend. Att i det här läget minska antalet utbildningsplatser är helt fel väg att gå, säger Petter Nyberg.

Nyligen beslutade Luleå kommun att inte gå på Skolverkets rekommendation att minska platserna med en tredjedel på restaurang- och livsmedelsprogrammen utan att istället att ligga kvar på samma nivå. Dessutom beslutade kommunen att utöka hotell- och turismprogrammen med tre platser.

– Det hade varit mycket olyckligt om platserna dragits ner. Jag tycker att det blir lagom med elever på programmen nu. Det är inte bra att det blir för många heller. Det är viktigt att motiverade elever går där, säger Petter Nyberg.

Visar på analysens brister

Visita menar att Luleå kommuns besked understryker bristerna i Skolverkets rapport.

– Det visar att Skolverket inte har gjort den analys som stämmer överens med vad intressenter som faktiskt är verksamma där gör. Det är positivt att regioner och kommuner är modiga nog att ta hänsyn till det lokala behovet, säger Peter Thomelius.

Visita har gjort egna analyser av utbildningsbehovet utifrån Skolverkets material och varnar för att regionerna kan få problem med att utveckla sin besöksnäring om antalet utbildningsplatser skärs ned.

– Det skulle utan tvekan innebära sämre möjligheter för våra företag att växa, utvecklas och skapa fler jobb, säger Peter Thomelius.