KOMPETENSKRISEN

Bussförarkrisen: Behöver rekrytera hundratals – ”En hjärtefråga”

Bild: Pressbild

Transdev skulle kunna anställa hundratals bussförare – om de bara fanns. Liksom övriga branschen jagar företaget med ljus och lykta efter fler att anställa. ”Attraktiviteten kring bussföraryrket behöver höjas”, säger Lena Gellerhed, HR-direktör på Transdev.

– Det är verkligen en utmaning att säkra att vi har så många bussförare som vi behöver. Hittade vi rätt personer skulle vi kunna anställa flera hundra från norr till söder, säger Lena Gellerhed, HR-direktör på Transdev.

Transdev erbjuder transporter med buss, båt, tåg och kommersiell trafik. Busstrafiken står för den största delen av verksamheten, med hälften av företagets totalt 7 500 medarbetare. Även om det är problem med att rekrytera lokförare, tekniker och ingenjörer, så är bussförare allra svårast.

I Stockholm saknar företaget 200 bussförare det närmaste året och det samma gäller i Göteborg där Transdev har sitt största kontrakt. Där samarbetar företaget nu med kunden Västtrafik för att försöka komma till rätta med rekryteringsproblemen. Ett resultat av det är att Västtrafik går in och stöttar med en extra ersättning för varje medarbetare som Transdev utbildar.

– Vi ser båda att vi inte kommer att ha tillräckligt med bussförare för att nå vårt gemensamma mål. Och i Umeå erbjuder vi den som anställs hos oss lön under utbildningstiden. Det behöver vi för att säkerställa våra åtaganden men på lång sikt kan inte vi som bolag stå för den finansieringen, säger Lena Gellerhed.

Rekrytering en av de viktigaste uppgifterna

En konsekvens av rekryteringssvårigheterna blir att de befintliga medarbetarna arbetar mycket övertid. I vissa fall är det så illa att Transdev inte kan hantera vårt åtagande och att turer ställs in. Rekrytering är en av Lena Gellerheds viktigaste uppgifter just nu.

– Det är överst på min aktivitetslista – en hjärtefråga för mig och Transdev. Och att vi samtidigt säkrar att de som kommer till oss vill stanna.

”Vi är i otakt. Samarbetet med Arbetsförmedlingen skulle behöva vara tätare och mer kopplat till hur vi arbetar.”

Insatserna som har gjorts från Arbetsförmedlingens sida har hittills inte fallit särskilt väl ut, konstaterar hon. Även om myndigheten har fått mer resurser har bussföraryrket inte lyfts upp som det borde kunna göras, anser Lena Gellerhed.

Ofta är det de som är längst bort från arbetslivet som hänvisas till att utbilda sig till bussförare. Många av dem klarar inte studierna och hoppar av, och av de som genomför utbildningen väljer många att göra något annat än att köra buss.

– Attraktiviteten kring bussföraryrket behöver höjas. Det finns så många andra yrken idag så vi måste först presentera att bussförare är ett bra yrke som det finns mycket positivt kring.

Arbetsförmedlingen i otakt

Arbetsförmedlingens arbete går inte hand i hand med hur branschen vill arbeta, enligt Lena Gellerhed.

– Vi är i otakt. Samarbetet med Arbetsförmedlingen skulle behöva vara tätare och mer kopplat till hur vi arbetar. Hur säkrar vi att fler klarar hela utbildningen? Att de som går den vill bli bussförare? Så att de inte går utbildningen bara för att systemet säger det.

Alla är medvetna om att bussförare är ett bristyrke samtidigt som det finns behov av att bygga ut kollektivtrafiken ytterligare, konstaterar hon. Den skriande bristen på bussförare har intensifierat samarbetet mellan företagen i branschen.

– Alla har samma utmaning och jag tycker att branschen har krokat arm och slutit upp bra kring det här. Vi delar mycket med varandra och har dialoger om vad vi ska göra åt problemet, men vi har inte kommit i hamn än.

En aspekt som undersöks är om branschen skulle kunna tilldelas en del av de medel som Arbetsförmedlingen får idag, för att bilda gemensamma utbildningsföretag.

– Eftersom vi har busskunskapen och vi är duktiga på att driva bolag, så vi skulle vi kunna utbilda nya bussförare. I det här akuta läget måste vi vara breda och prova många saker för att se vad som fungerar och ta krafttag kring det, säger Lena Gellerhed.

Medarbetarna ska tycka att Transdev är ett bra ställe att arbeta samtidigt som på de ska kunna ha ett normalt privatliv, betonar hon.

– Vi tar stor ära i att säkra att vi är en bra arbetsgivare med en bra arbetsmiljö. Så långt det går försöker vi tillmötesgå önskemål om scheman som fungerar för de som arbetar här. Annars är det inte attraktivt att komma till oss.

”I det här akuta läget måste vi vara breda och prova många saker för att se vad som fungerar.”

Bussförarna i Transdev lyfter fram den fina kollegiala andan som en stor positiv faktor med yrket men antalet som examineras och tar busskörkort ökar inte i takt med behovet, påpekar Lena Gellerhed.

– Tyvärr tror jag inte att bussförare precis är överst på listan över drömyrken för de som är unga idag. Men det är ett bra yrke och de som har det behåller det länge, och därför behöver vi göra bussföraryrket mer synligt.