DEBATTEN OM LAS

LO vill återuppta LAS-förhandlingar

Susanna Gideonsson, ordförande i LO Bild: SÖREN ANDERSSON

LO vill återuppta förhandlingar inom LAS-överenskommelsen. Beskedet kom på torsdagskvällen. ”Vi fick en helt ny spelplan”, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Svenskt Näringslivs Mattias Dahl välkomnar svängningen.

Under ett extra representantskapsmöte på torsdagskvällen beslutade LO om att återuppta förhandlingar igen med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringar som är en del av LAS-överenskommelsen.

– Vi fick en helt ny spelplan när regeringen valde att gå vidare med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, som IF Metall och Kommunal senare anslöt sig till, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

– Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal att få ett sämre stöd vid omställning från ett jobb till ett annat. Vi behöver därför förhandla fram trygga avtal för alla förbundens medlemmar, fortsätter hon.

Mattias Dahl är nöjd över beslutet som LO nu har fattat.

– Vi välkomnar att LO nu verkar ha svängt och är på väg att skriva på huvudavtalet, säger han.

Bakgrunden är att LO i oktober sade nej till att delta i den LAS-överenskommelse som Svenskt Näringsliv tidigare under hösten gjort med PTK. Den handlar om ändrade regler kring anställningsskyddet och ett utökat kompetens- och omställningsskydd som även omfattar anställda på arbetsplatser utan kollektivavtal.

Trots att LO inte anslöt sig meddelade Stefan Löfvén att Socialdemokraterna ställer sig bakom att parternas överenskommelse ska styra anställningsskydd och omställning, och att den svenska modellen, där parterna ansvarar för att besluta om arbetsmarknadens villkor, fortsätter att gälla.

Bara någon månad senare bestämde sig även LO-facken IF Metall och Kommunal, vars medlemmar utgör en majoritet av LO:s medlemmar, för att ansluta till överenskommelsen och i samband med det gjordes mindre justeringar.

Det här ledde till stor intern splittring inom LO och sju av de 14 LO-förbunden gick ut och kallade överenskommelsen för en ”krigsförklaring”.

Men i och med att vissa förbund omfattas av LAS-överenskommelsen och andra inte har det blivit tydligt att hanteringen av omställning haltar. Därför hade LO kallat till ett extra representantskapsmöte ikväll för att låta de 14 förbunden rösta om huruvida LO ska försöka återuppta förhandlingarna med parterna inom LAS-överenskommelsen igen.

LO sa före mötet att syftet med en önskan om nya förhandlingar skulle vara att komma fram till omställningsregler som både omfattar facken som är med i överenskommelsen och de som står utanför.

Detta har hänt

I början av juni 2020 presenterades regeringens LAS-utredning. Förslagen handlade om förändringar i turordningsreglerna, utökat ansvar kring kompetensutveckling för arbetsgivare, minskade kostnader vid uppsägningar och en ökad balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var snabbt ute och sågade utredningen, men samarbetspartierna inom Januariavtalet, Centerpartiet och Liberalerna, lovade att utredningens förslag skulle genomföras om inte arbetsmarknadens parter kunde sluta en egen överenskommelse.

Parterna valde att gå vidare med egna förhandlingar, som inleddes i augusti 2020. Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv inleddes i augusti. I själva verket var det dock en fortsättning på förhandlingar som hade pågått under lång tid.

Förhandlingarna pågick till oktober. Då valde LO, i sista stund, att hoppa av den framförhandlade överenskommelsen. Svenskt Näringsliv och PTK, med 900 000 medlemmar, kom dock överens.

I snabb följd valde ett antal organisationer, inte minst Saco, med 700 000 medlemmar, och TCO, med 1,4 miljoner medlemmar, att ställa sig bakom avtalet.

I december 2020 kom beskedet att två tunga LO-förbund, Kommunal, med en halv miljon medlemmar och IF Metall, med drygt 300 000 medlemmar, valde att ingå i en något justerad LAS-överenskommelse, tillsammans med Svenskt Näringsliv och PTK. Det stod då klart att en majoritet av LO:s medlemmar står bakom överenskommelsen.

Samma dag välkomnade statsminister Stefan Löfven (S) överenskommelsen och kallade den ett ”styrkebesked”.

Att Kommunal och IF Metall hade enats om LAS med PTK och Svenskt Näringsliv skapade konflikter internt inom LO. Från flera håll kom spekulationer om att LO skulle kunna bryta samman.

Men den 18 maj meddelade LO att organisationen kallade till extrainsatt så kallat representantskap, för att rösta om huruvida LO ska inleda förhandlingar med arbetsgivarna om omställningsavtal.