DET NYA ARBETSLIVET

Lista: De vill jobba mest hemifrån

Bild: Martina Holmberg / TT

Det skiljer mycket över landet vilka som vill jobba hemifrån och hur ofta de vill göra det, skriver Jobbland.

Under pandemin blev distansarbete en del av vardagen för många svenskar. En ny studie från Ratio visar hur synen på distansarbete skiljer sig bland kontorsarbetare i Sverige.

Det finns skillnader beroende på ålder och bostadsort. I Småland och Norrland var snittet 1,4 distansdagar, jämfört med 2,1 dagar i Stockholmsregionen.

Här är genomsnittligt antal dagar distansarbete, per region, av de som kan jobba hemma:

Stockholm: 2,1

Malmö: 1,9

Norra Mellansverige: 1,9

Östra Mellansverige: 1,9

Göteborg: 1,8

Norra Sverige: 1,8

Sydsverige: 1,6

Västsverige: 1,4

Småland: 1,4

Källa: Ratio

Jobbland: Så vill svenskarna jobba på distans – Stockholmare toppar listan