TESLAKONFLIKTEN

Teslakonflikten: Industriföretag kan tvingas dra ned på personal

Trots att Hydro Extrusions i Vetlanda inte har något att göra med Teslakonflikten kan de tvingas säga upp personal när deras arbete stoppas. Bild: Johan Nilsson / TT, Hydro Extrusions

Hydro Extrusions, som tillverkar komponenter till en Teslafabrik i Tyskland, drabbas hårt av sympatiåtgärder i strejken. Nu varnar vd:n Jonas Bjuhr för risk för personalneddragningar. Detta trots att bolaget har kollektivavtal och inte kan påverka utgången av konflikten.

Alunimiumprofiltillverkaren Hydro Extrusion i Vetlanda är ett av företagen som hamnat i kläm i Teslakonflikten. Trots att företaget har kollektivavtal för sina anställda tvingas de stoppa tillverkningen av avgörande komponenter till Teslabilar. Vd:n Jonas Bjuhr befarar att stoppet kan leda till personalneddragningar.

– Jag önskar att jag kunde säga nej på den frågan, men det finns en risk för neddragningar om det här håller i sig, säger han till TN.

Jonas Bjuhr, vd på Hydro Extrusions Sweden. Bild: Pressbild

Företaget hoppas på en snabb lösning i konflikten.

– Om konflikten drar ut på tiden får det negativa konsekvenser för Hydro men även andra företag som konkurrerar på den internationella marknaden, säger presschefen Anders Vindegg.

”De drabbas trots att de inte är en del av den här konflikten.”

Jonas Hagelqvist är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM, där Hydro Extrusions är medlemmar. Han konstaterar att enligt den svenska modellen kan fackförbund gå i konflikt för att ett företag ska teckna kollektivavtal.

− Vi har inga synpunkter på konflikten som sådan. Det är en helt legitim konflikt från IF Metalls sida. De vill få till ett kollektivavtal och de tar till stridsåtgärder för att få det, säger han till TN.

Men samtidigt konstaterar Jonas Hagelqvist att Hydro Extrusions, som har tecknat kollektivavtal, blir drabbat.

− De drabbas trots att de inte är en del av den här konflikten. De står helt utanför, de kan inte påverka konflikten och de kan inte verka för att den ska ta slut, säger han.

Jonas Hagelqvist poängterar att Hydro Extrusions enda koppling till Tesla är att de levererar en komponent till en fabrik i Tyskland.

− Vi tycker inte att det är en rimlig konsekvens att ett företag som sköter sig ska bli utsatt på det här sättet, säger han.

Generösa konfliktregler

Jonas Hagelqvist menar att de svenska konfliktreglerna, där facken kan ta till långtgående sympatiåtgärder, är för generösa.

− Det har vi tyckt länge. Det är inget nytt.

− Den svenska industrin är starkt konkurrensutsatt internationellt. Och de här reglerna är mer generösa i Sverige än i andra länder, så det blir en konkurrensnackdel. Det påverkar företagens bild av Sverige, säger Jonas Hagelqvist.

Han menar att om företag tycker att det finns mycket problem med konflikter på svensk arbetsmarknad, så finns risken att de väljer att lägga sin verksamhet i andra länder.

− De gör en bedömning om vilka länder som är attraktiva att finnas i. Enligt våra medlemsföretag har Sverige just nu en fungerande arbetsmarknad och det är en komparativ fördel. Om den bilden ändras så kommer ju det påverka företagens vilja att finnas här, säger Jonas Hagelqvist.

På svensk arbetsmarknad finns ingen så kallad proportionalitetsprincip, alltså en regel som säger att de konflikter som parterna vidtar ska stå i proportion till den aktuella frågan. På det viset skiljer sig Sverige från jämförbara länder som till exempel Danmark och Tyskland.

Tycker du att det borde införas en proportionalitetsprincip?

− Ja, jag tycker det vore rimligt att det finns någon form av proportionalitet. Den här konflikten är ett exempel på att en sådan behövs, säger Jonas Hagelqvist.

Han menar att det är svårt att bedöma hur stora konsekvenser den nu pågående konflikten mellan Tesla och IF Metall kan få. I dagsläget kan han inte heller sia om fler av IKEM:s medlemsföretag kommer att tas ut i konflikten. Men det finns en oro för vad som kan komma att hända, inte minst för Hydro Extrusions.

− Det går ju inte att utesluta att det här får så pass allvarliga konsekvenser att man tvingas säga upp personal. Och det är ju otroligt olyckligt i sig.

Har ni någon dialog med Tesla?

− Nej. De är inte medlemmar hos oss.

Tycker du att Tesla ska teckna kollektivavtal?

− Jag tycker att det är en fråga för Tesla att ta ställning till. Men det är en grundläggande del i den svenska modellen att man kan ha kollektivavtal och att facken har rätt att ta stridsåtgärder för att nå ett kollektivavtal, säger Jonas Hagelqvist.