FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Hård kritik mot regeringens bortslarvade miljoner – "Maximalt orolig"

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, Linda Grape, kanslichef på PTK, Therese Guovelin, vice ordförande för LO, och Mats Persson (L), utbildningsminister. Bild: Sören Andersson, Olof Holdar, Fredrik Sandin Carlson, Ali Lorestani/TT

Underkänt. Det betyget ger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl regeringen och CSN när det nu står klart att 700 miljoner kronor av omställningsstudiestödet kommer att brinna inne. Han får medhåll från såväl PTK som LO.

CSN hinner inte hantera alla ansökningar om omställningsstudiestöd, rapporterar Ekot. Det innebär att många av dem som har ansökt om omställningsstudiestöd i år inte kommer att få besked förrän nästa år och att 700 miljoner kronor av årets budget brinner inne.

Beskedet får massiv kritik från arbetsmarknadens parter.

− Det är uppenbart att regeringen och CSN får underkänt, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Omställningsstudiestödet är en del av den överenskommelse som har gjorts mellan arbetsmarknadens parter för att förenkla villkoren på arbetsmarknaden, det som inte sällan kallas för ”nya LAS-avtalet”. Stödet syftar till att ge arbetstagare med siktet på vidareutbildning 80 procent av lönen genom bidrag och lån, om utbildningen bedöms stärka ens ställning arbetsmarknaden.

Funnits gott om tid

Mattias Dahl konstaterar att uppgiften att genomföra reformen är svår, men det har funnits gott om tid för såväl regeringen som CSN att göra det.

− Många aktörer har haft mycket som behöver komma på plats på kort tid. Inte minst parternas egna trygghetsorganisationer, TRR och TSL, har gjort sitt jobb, säger han.

Han får medhåll från PTK:s kanslichef Linda Grape.

− Vi gör det vi ska från vårt håll. Men vi har alla en gemensam vårdnad om den här reformen, säger hon till TN.

− Vi har förstått att CSN har de här problemen. Vi vet att CSN har blivit en flaskhals för omställningsstudiestödet. Det är naturligtvis olyckligt, fortsätter hon.

”Sviker Sveriges löntagare”

Även från LO kommer hård kritik.

− Regeringen sviker Sveriges löntagare, säger LO:s vice ordförande Therese Guovelin till Dagens Arena.

Mattias Dahl vill inte spekulera i varför regeringen och CSN har misslyckats med att genomföra reformen.

− Men jag har svårt att se att det finns någon legitim ursäkt givet att man har känt till det här under så lång tid, säger han.

”Människor har rätt att förvänta sig att de här reformerna som regeringen har lovat – och tagit ära för – ska fungera.”

Linda Grape konstaterar att regeringen har valt att inte skjuta till några extrapengar till CSN för att stärka upp myndighetens kapacitet för att kunna genomföra reformen.

− Det tror vi är nödvändigt att man gör, säger hon.

Hon menar att PTK har en bra dialog med CSN för att försöka hitta olika lösningar.

− Vi tittar på regelverket och ser om det finns några möjligheter att göra justeringar i det för att få till en enklare handläggning, säger hon.

Många får vänta

Konsekvensen av CSN:s besked är att många människor som har ansökt om omställningsstudiestöd och som vill växla karriär mitt i livet nu kommer att få vänta på besked. Det upprör Mattias Dahl.

− Människor har rätt att förvänta sig att de här reformerna som regeringen har lovat – och tagit ära för – ska fungera.

− För enskilda individer kan det här få jättestora konsekvenser. Först går du och funderar på att studera, du pratar med din familj, din chef och dina kollegor. Ditt företag har ställt om och tagit in en vikarie för dig. Du är förberedd – och så blir det nej, för att regeringen och CSN inte levererar på det som de har lovat.

”Det förstås en mindre bra start för en historisk reform.”

Även Therese Gouvelin markerar att det handlar om att individer blir drabbade.

− För varje dag som går går en arbetare miste om att vidareutbilda sig. Vi har en regering som visar att man inte är mogen att lösa utmaningar på arbetsmarknaden, säger hon till Dagens Arena.

Linda Grape menar att det är dåligt ur flera perspektiv att omställningsstudiestödet inte rullas ut som det var tänkt. Liksom Mattias Dahl konstaterar hon att det är många arbetstagare som riskerar att gå miste om stödet.

− Det förstås en mindre bra start för en historisk reform som har fin potential att stärka arbetsmarknaden och svensk konkurrenskraft, säger hon.

Hur viktigt är omställningsstudiestödet på den svenska arbetsmarknaden?

− Det är alltid svårt att säga en exakt siffra, men det är väldigt viktigt. Det är en stor pusselbit i arbetet med omställning och att människor ska kunna lära för livet. Det är avgörande för allt det som vi försöker få på plats för att få ett modernt och flexibelt arbetsliv, säger Mattias Dahl.

Nya kunskaper nödvändiga

Han konstaterar att arbetsmarknaden är under snabb förändring. Inte minst digitaliseringen innebär att kraven på kunskaper förändras och ökar. Vissa yrken försvinner och andra kommer till.

− Då måste de som ska leverera den kunskapen − alla vi som är anställda– få möjlighet att ställa om. Då krävs att de som vill och behöver ställa om får ekonomiska möjligheter att bedriva studier på deltid eller heltid mitt i livet. Då är omställningsstudiestödet nödvändigt, säger Mattias Dahl.

Mattias Dahl menar att Sverige som samhälle tappar tempo om människor inte kan ställa om. Det kan påverka vår konkurrenskraft gentemot andra länder.

Linda Grape poängterar att det finns ett stort politiskt stöd bakom reformen som bottnar i parternas överenskommelse.

− Men vi förväntar oss att regeringen ser att det här är ett problem som kräver en lösning, säger hon och fortsätter.

− Det är helt tydligt att CSN måste ges ökade resurser för att kunna stärka sin kapacitet att handlägga omställningsstudiestödet, så att vi inte har en situation där pengar som är avsatta för att människor ska kunna rusta sig bättre för arbetsmarknaden brinner inne.

Hur orolig är du för att det ska bli problem även nästa år?

− Maximalt orolig. Redan nu signalerar ju CSN att det inte kommer att gå, säger Mattias Dahl.

TN har kontaktat regeringen för en kommentar. Utbildningsminister Mats Persson (L) svarar skriftligen: ”Det nya omställningsstudiestödet är viktigt för både den enskilde som för arbetsmarknaden i stort. Att det är många sökande är naturligtvis mycket positivt. Att en nyligen sjösatt reform har långa handläggningstiderna är inte ovanligt, men kräver åtgärder. Den här reformen genomförs så som den förra regeringen förberedde för, men vi är villiga att göra mer. Till exempel gav regeringen i våras myndigheten i uppdrag att prioritera och omfördela resurser till förmån för handläggningstider, och CSN bedriver ett omfattande och ambitiöst arbete med just detta. Vi är öppna för att vidta fler åtgärder och följer frågan noga.”