DEBATTEN OM LAS

LO röstar om nya las-förhandlingar

Bild: Fredrik Sandberg/TT

LO väcker på nytt frågan om delar av las-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. De 14 förbunden får säga sitt på ett extrainkallat representantskap. Men styrelsen var inte enig i beslutet.

LO har beslutat att ånyo testa förhandlingsviljan bland paraplyorganisationens 14 förbund kring delar av de i höstas kraschade las-förhandlingarna, något som Sveriges Radio Ekot var först att rapportera.

LO:s pressavdelning bekräftar för TT att styrelsen beslutat att kalla till ett extra representantskap, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, den 27 maj.

Men frågan är fortsatt kontroversiell. En källa uppger för TT att styrelsen inte var enig.

Inte hela las

Denna gång handlar det dock inte om hela las-uppgörelsen som Svenskt Näringsliv, tjänstemannakartellen PTK och de två LO-förbunden Kommunal och IF Metall skrev under i höstas, och som nu regeringen lägger sista handen vid för att göra lagstiftning av.

Det LO ska besluta är huruvida förhandlingar ska återupptas med Svenskt Näringsliv kring frågan om omställningsstöd.

Det gäller för vår del att rädda det som räddas kan, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Han och LO motiverar beskedet med att det sedan tidigare gemensamma avtalet om omställning, som omfattar alla LO-förbund, därför måste omförhandlas.

"Det är oerhört viktigt att medlemmarna i alla LO-förbund får tillgång till en godtagbar omställning genom en kollektivavtalad omställningsförsäkring. Det nuvarande avtalet är inte längre optimalt när de nya reglerna börjar gälla", skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Inte beredd byta

Johan Lindholm slår fast att det för Byggnads räkning absolut inte är aktuellt att öppna förhandlingarna kring turordningsregler och anställningsskydd, som var de frågor allting sprack på i höstas.

Vi tänker inte köpa trygghet i omställning med försämrat anställningsskydd, säger han.

Men att förmå Svenskt Näringsliv att bara få godbitarna – förmånligare regler kring omställningsförsäkringar – utan att betala med de mindre smakliga bitarna som övriga fack gått med på, lär inte bli helt enkelt.

"LO är välkomna att ansluta sig till den uppgörelse som ligger fast", skriver Svenskt Näringslivs förhandlingschef Mattias Dahl i ett sms till TT, utan att kommentera närmare om det över huvud taget skulle vara aktuellt att bara prata omställningsfrågor med LO.

Bråkigt

I höstas blev det stort internt LO-bråk när ett enigt representantskap först nobbade förslaget till las-uppgörelse med Svenskt Näringsliv, men där sedan de två stora LO-förbunden Kommunal och IF Metall – lite i smyg – hoppade på uppgörelsen i efterhand. Sprickan är långt ifrån läkt.

Det är en stor svaghet att arbetarrörelsen är splittrad i den här frågan, säger Byggnads Johan Lindholm som uppmanar Socialdemokraterna att ta tillbaka taktpinnen vad gäller arbetsrätten.

På en pressträff om arbetsmarknadsläget kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) uppgifterna om att LO vill ha nya förhandlingar med Svenskt Näringsliv.

Jag har hela tiden sagt att det är positivt ju fler som vill ansluta. Sedan är det upp till LO att avgöra var man landar. Jag ser inga hinder för att LO skulle kliva in i den här uppgörelsen, men det är en fråga för parterna på arbetsmarknaden, säger Nordmark.

Hon ser däremot ingen anledning till att regeringen skulle göra några omtag med sitt arbete med uppgörelsen. Det arbetet väntas presenteras vid månadsskiftet maj-juni, enligt Nordmark.

Olle Lindström/TT

Fakta: Tre utredningar

Regeringen tillsatte strax efter årsskiftet tre utredningar som ska se över och i vissa fall göra lag av parternas överenskommelse om ett nytt huvudavtal (las-avtalet).

De tre parallella utredningarna ska se över:

* Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor.

* En ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

* Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Det senaste beskedet från regeringen säger att utredningarna ska vara klara i månadsskiftet maj-juni.

Källa: Regeringen

Ekot: Efter las-förhandlingarna: LO vill göra upp med Svenskt Näringsliv