AVTALSRÖRELSE

Storstrejken avvärjd – Gröna arbetsgivare och Kommunal har tecknat avtal

Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd och Kommunals ordförande Malin Ragnegård. Bild: Pressbild, Fredrik Sandin Carlson

Gröna arbetsgivare och Kommunal har idag tecknat kollektivavtal på områdena golfbanor och trädgårdsodlingar. Avtalet följer industrins märke, meddelar Gröna Arbetsgivare. Därmed dras också de sympativarsel som andra LO-förbund har lagt tillbaka.

Det var efter tre medlingar, fyra varsel, ett flertal sympativarsel och vad arbetsgivarna kallar en ”strulig förhandlingsprocess”, som Gröna arbetsgivare och Kommunal på söndagen tecknade avtal på märket, det vill säga 7,4 procent över två år. I och med det är hotet om konflikt mot svenska golfbanor och trädgårdsodlingar avvärjt.

– Jag är glad över att även medlemmarna i Kommunal inom denna sektor kommer att få löneökningar i enlighet med märket. Vi kan konstatera att det bud vi har fått från medlarna säkerställer att avtalets lägstalöner höjs i enlighet med det märket som gäller på svensk arbetsmarknad och är ett kvitto på att låglönesatsningen är en del av märket, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård i en kommentar.

Örjan Lenárd är förhandlingschef på Gröna arbetsgivare. Enligt honom innehåller avtalet också delar som förhoppningsvis kan bidra till bättre förhandlingsprocesser i framtiden. Men han är kritisk till hur Kommunal har agerat under förhandlingarna.

− Det var onödigt av Kommunal att lägga merparten av sin energi på en maktdemonstration i stället för att förhandla om kvarstående detaljer. Nu är jag dock framför allt glad över att vi till slut kunde enas om ett avtal som respekterar industriavtalet, säger han i en kommentar, säger han i en kommentar.

Knäckfrågan under förhandlingarna har varit parternas olika syn på kostnaderna ska hållas på den nivå som märket anger. Enligt Örjan Lenárd handlar det om en insamlingsmodell som Kommunal har krävt. I den hemställan som Medlingsinstitutet la fram under helgen och som parterna nu har tackat ja till finns insamlingsmodellen med, men den balanseras med vad arbetsgivarna menar är positiva villkorsändringar. Tillsammans innebär det ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent. Enligt Gröna arbetsgivare var det avgörande för att avtalet skulle kunna tecknas.

Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad Bild: Pressbild

− När ett jätteförbund som Kommunal utmanar industriavtalet och varslar om konflikt mot små branscher, sätter det en väldig press på oss. För Gröna arbetsgivare som också är en del av industriavtalet har det hela tiden varit viktigt att få till ett avtal i nivå med de 7,4 procenten, säger Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

I och med att Gröna arbetsgivare och Kommunal har kommit överens om ett avtal dras alla de så kallade sympativarsel som en mängd LO-förbund la under fredagen nu dras tillbaka. Därmed är den hotande storstrejken avvärjd.