AVTALSRÖRELSE

Tågstrejken närmar sig − så är läget i förhandlingarna

”Vi gör vårt yttersta för att konflikten inte ska bryta ut genom att vara så kreativa som omständigheterna medger”, säger Pierre Sandberg. Bild: Johan Nilsson/TT, Pressbild

På torsdag eftermiddag bryter strejken bland tågpersonal ut om inte parterna hittar en lösning. Då stannar bland annat Öresundstågen. Men Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen, har gott hopp. ”Vi har lagt en rad olika förslag och är så kreativa som vi förmår”, säger han till TN.

Konflikten inom spårtrafikområdet närmar sig. Om inte parterna kommer överens bryter den konflikt som fackförbundet Seko har varslat om ut nu på torsdag klockan 15. Men Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen, har fortfarande gott hopp om att parterna ska landa i en lösning innan dess.

− Vi hoppas att vi är på väg mot ett avtal. Vi föreslår fortfarande olika lösningar, framför allt vad gäller frågan om sena schemaändringar, säger han.

Han syftar på det krav som Seko har lagt fram om att arbetsgivaren inte ska kunna ändra i lokförarnas scheman med mindre än två veckors varsel utan att lokföraren själv godkänner schemaändringen. Det är fortfarande en svår nöt att knäcka i förhandlingarna.

− Vi gör vårt yttersta för att konflikten inte ska bryta ut genom att vara så kreativa som omständigheterna medger, säger Pierre Sandberg.

− Vi vill inte att konflikten ska bryta ut. Vi vill att det här ska lösas genom konstruktiva och lösningsorienterade förhandlingar.

Sedan medlarna klev in i processen i förra veckan har det inte skett några direkta möten mellan Almega Tågföretagen och Seko. Alla förhandlingar sker nu via medlarna.

− Vi har lagt en rad olika förslag från vår sida och är så kreativa som vi förmår. Vi hoppas att det låter på motsvarande sätt när medlarna möter Seko, säger Pierre Sandberg och berättar att han hittills inte har hört något om hur samtalen mellan medlarna och Seko går.

Sekos varsel sker i tre steg. Det första, det som alltså bryter ut nu på torsdag, innebär en övertids- och mertidsblockad för samtliga Sakos medlemmar. Dessutom gäller den total arbetsnedläggelse, alltså strejk, bland annat för Sekoanslutna lokförare på Öresundstågen.

Innebär det att Öresundstågen kommer att stå stilla?

− I princip, ja. Om inte annat så kommer det bli enorma störningar, säger Pierre Sandberg

Dessutom gäller strejken även MTR:s städbolag, vilket påverkar städningen av MTR:s tåg och på plattformar i Stockholm.

− På sikt innebär det att pendeltågstrafiken påverkas, för tågen får inte trafikeras i vilket skick som helst, av säkerhetsskäl.

Utöver det påverkas MTR Tech AB, det vill säga underhållsbolaget, eller enkelt uttryck tågverkstaden. Det kan också skapa problem.

− Underhålls inte tågen enligt av tågkonstruktören angivna serviceintervaller, så får tågen inte köras, säger Pierre Sandberg.

Det andra steget i Sekos varsel bryter ut den 15 maj och det tredje den 18 maj. Båda dessa steg handlar om total arbetsnedläggelse, det vill säga strejk, på en rad tågbolag och innebär att både person- och godstrafik i hela landet till stora delar skulle stå still om konflikten bryter ut.

Det här innebär Sekos varsel

Övertids- mertids och nyanställningsblockad gäller för Sekos samtliga medlemmar inom Spårtrafikavtalets tillämpningsområde från torsdagen den 11 maj klockan 15.00.

Dessutom varslar Seko om total arbetsnedläggelse, strejk, i tre steg. Varslet gäller för Seko-medlemmar, totalt omkring 1 200, enligt nedan:

1. Från torsdagen den 11 maj klockan 15.00

MTR FM AB: Klottersanerare och fordonsvårdare placerade i Älvsjö, Älvsjö bangård samt mobila teamet som utgår från Älvsjö.

MTR Tech AB: Reparatörer och växlare i Älvsjö.

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Olskrokshallen.

Transdev Sverige: Lokförare stationerade i Malmö.

2. Från måndagen den 15 maj klockan 15.00

MTR Mälartåg AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna.

MTR Tunnelbanan AB: Tunneltågsförare på röda linjen.

SJ Götalandståg AB: Lokförare stationerade i Göteborg.

3. Från torsdagen den 18 maj klockan 15.00

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Hagalund och Malmö.

SJ AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund.

Green Cargo AB: Lokförare och instruktörer stationerade i Boden alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

Hector Rail AB: Lokförare stationerade i Piteå alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

VR Sverige AB: Lokförare stationerade i Malmö.

Green Cargo AB: Växlare stationerade i Kville.

Vidare försätts ovanstående arbetsuppgifter i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Stridsåtgärderna gäller fram till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Källa: Seko