AVTALSRÖRELSE

Seko varslar om strejk – kan stoppa tåg i hela landet

”Vi behöver nya personer i förhandlingsrummet”, säger Tågföretagens Pierre Sandberg och välkomnar att medlare nu kopplas in i förhandlingarna med Seko. Bild: Pressbild, Johan Nilsson/TT

Fackförbundet Seko varslar 1 200 av sina medlemmar om strejk. ”Fackens krav är ett frontalangrepp på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet”, säger Almega Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg.

Seko varslar om konflikt på spårtrafikområdet. Varslet gäller bland annat Öresundstrafiken, SJ, Green Cargo och MTR Tunnelbanan, alltså både person- och godstrafik i stora delar av Sverige. Det beskedet gav fackförbundet på tisdagseftermiddagen efter att själva ha valt att stranda förhandlingarna i torsdags, tre dagar innan avtalet med Almega Tågföretagen löpte ut. Därmed finns risk för ännu fler förseningar och inställda tåg som drabbar redan hårt prövade resenärer och företag.

”Tyvärr har Seko mött en motpart som inte på allvar har velat diskutera och hitta lösningar i de stora och viktiga frågorna för att behålla de anställda i branschen”, skrev Seko i ett pressmeddelande efter att fackförbundet hade strandat förhandlingarna.

Men det påståendet stämmer inte, menar Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen och ansvarig för förhandlingarna från arbetsgivarnas sida. Enligt honom är det främst två frågor som skapat problem i förhandlingarna.

− Ena frågan är bemanningskravet från Seko, säger han och förklarar att det handlar om samma krav som har varit på tapeten under lång tid, nämligen att det ska finnas en tågvärd på pendeltågen, trots att Region Stockholm har beslutat motsatsen.

− Det finns flera problematiska perspektiv på det där. Ett av dem är att Seko har åberopat säkerhets- och arbetsmiljöhänseenden som grund för sina krav, trots att Arbetsmiljöverket hävde det skyddsstopp som var i förra veckan.

”Arbetsledningsrätten är lika grundläggande i den svenska modellen som arbetstagarnas strejkrätt.”

Skyddsstoppet genomfördes av ett annat fackförbund, ST, på pendeltågen i Stockholm, men hävdes tre dagar senare efter en granskning av Arbetsmiljöverket. Myndigheten konstaterade då att ”det inte finns tillräckliga skäl för att förbjuda ensamarbete vid pendeltågen”.

– Vår bedömning är att arbetsgivaren i nuläget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ensamarbete ska kunna ske på ett säkert sätt för personalen. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas igen, sa Anette Wendel, sektionschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande då.

I förhandlingarna ingår, förutom Seko, även fackförbunden ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer. Planen är att förhandlingarna mellan Almega Tågföretagen och de andra tre fackförbunden ska återupptas på tisdag eftermiddag.

− Det kan bli en annan dynamik i förhandlingsrummet när inte Seko är med, säger Pierre Sandberg.

Schemaändringar en knäckfråga

En annan knäckfråga i förhandlingarna mellan Almega Tågföretagen och Seko gäller ett arbetstagarveto som rör sena schemaändringar, alltså ändringar som till exempel kan uppstå om en lokförare blir sjuk och någon annan måste hoppa in för att tåget över huvud taget ska kunna gå.

– Våra medlemmar måste som alla andra kunna få vardagen att fungera och det får man inte idag, säger Sekos ordförande Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande.

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia Bild: Ali Lorestani / TT

Seko har krävt att arbetsgivaren inte ska kunna ändra i lokförarnas scheman med mindre än två veckors varsel utan att lokföraren själv godkänner schemaändringen. Ett omöjligt krav, menar Pierre Sandberg.

− Dels har vi lokförarbrist. Dels kan vi inte enas med Seko om något som innebär att tågen inte kan köras. Det är helt uteslutet, säger han.

− Vi måste alltid kunna säkra driften.

Pierre Sandberg är starkt kritisk till hur fackförbunden och framför allt Seko har agerat under förhandlingarnas gång.

− Fackens krav är ett frontalangrepp på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det är helt barockt. Arbetsledningsrätten är lika grundläggande i den svenska modellen som arbetstagarnas strejkrätt, säger Pierre Sandberg.

Presenterat flera motförslag

Han berättar att Almega Tågföretagen i flera omgångar har presenterat olika motförslag som Seko konsekvent har motsatt sig.

− Vi har till exempel föreslagit en eskalerande avgift för tågföretagen – ju närmare arbetsdagen ändringen kommer, desto högre ska avgiften till arbetstagaren vara.

Han menar alltså att arbetsgivaren skulle betala en avgift till arbetstagaren. Den varianten skulle alltså ge lokföraren mer betalt för att hen körde tåget, trots att det varken handlar om obekväm arbetstid eller övertid.

− Vi har också föreslagit andra varianter på samma lösning, det vill säga mer betalt till individen ju senare schemaändringen äger rum. Seko har sagt nej till alla dessa idéer, säger Pierre Sandberg.

Han poängterar också att Almega Tågföretagen har utrett hur antalet schemaändringar har utvecklats under de senaste fem åren hos alla medlemsföretag i branschen, såväl SJ som MTR och andra. Utredningen visar att läget har varit stabilt och att varje lokförare i genomsnitt har fått strax under två sena schemaändringar per månad under perioden.

− Sedan finns det en viss volatilitet på grund av lokförarbristen. Tågoperatörerna konkurrerar om en begränsad mängd personal och bjuder över varandra. För de tågoperatörer som blir av med personal innebär det fler sena schemaändringar, men genomsnittet ligger stabilt på färre än två sena schemaförändringar per individ och månad.

− Allt detta har vi redovisat för facken, säger Pierre Sandberg.

”Vi lägger nya förslag, men de slår ner våra förhandlingsförslag och håller fast vid sitt ursprungskrav som de la för månader sedan.”

Mot bakgrund av detta har Almega Tågföretagen lagt ännu ett förhandlingsförslag till facken: att två sena schemaförändringar per månad ska vara godtagbart. Det skulle, enligt Pierre Sandberg, innebära att över 90 procent av arbetstiden skulle ligga enligt schema. En del av förslaget innebär att arbetsgivaren får möjlighet att beordra övertid vid en eventuellt tredje sen schemaändring.

− Men facken säger helt nej till det här.

− Fackens krav syftar till att stoppa driften och det är därför som förhandlingarna är helt låsta. Trots att vi har försökt med det ena förslaget efter det andra, så möter vi en vägg. Vi lägger nya förslag, men de slår ner våra förhandlingsförslag och håller fast vid sitt ursprungskrav som de la för månader sedan, säger Pierre Sandberg.

Efter att Seko nu har lagt ett varsel kommer Medlingsinstitutet att kopplas in och medlare att utses. Det välkomnar Pierre Sandberg.

− Vi behöver nya personer i förhandlingsrummet, säger han.

Det första steget i Sekos varsel träder i kraft torsdagen den 11 maj klockan 15.00. Steg 2 den 15 maj och steg 3 den 18 maj.

Det här innebär Sekos konfliktvarsel

Övertids- mertids och nyanställningsblockad gäller för Sekos samtliga medlemmar inom Spårtrafikavtalets tillämpningsområde från torsdagen den 11 maj klockan 15.00.

Dessutom varslar Seko om total arbetsnedläggelse, strejk, i tre steg. Varslet gäller för Seko-medlemmar, totalt omkring 1 200, enligt nedan:

1. Från torsdagen den 11 maj klockan 15.00

MTR FM AB: Klottersanerare och fordonsvårdare placerade i Älvsjö, Älvsjö bangård samt mobila teamet som utgår från Älvsjö.

MTR Tech AB: Reparatörer och växlare i Älvsjö.

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Olskrokshallen.

Transdev Sverige: Lokförare stationerade i Malmö.

2. Från måndagen den 15 maj klockan 15.00

MTR Mälartåg AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna.

MTR Tunnelbanan AB: Tunneltågsförare på röda linjen.

SJ Götalandståg AB: Lokförare stationerade i Göteborg.

3. Från torsdagen den 18 maj klockan 15.00

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Hagalund och Malmö.

SJ AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund.

Green Cargo AB: Lokförare och instruktörer stationerade i Boden alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

Hector Rail AB: Lokförare stationerade i Piteå alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

VR Sverige AB: Lokförare stationerade i Malmö.

Green Cargo AB: Växlare stationerade i Kville.

Vidare försätts ovanstående arbetsuppgifter i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Stridsåtgärderna gäller fram till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Källa: Seko

Läs hela varslet.