DEBATTEN OM LAS

Nu införs nya anställningslagar – så påverkas du

"Sist in, först ut"-regeln gäller fortfarande, men nu kan arbetsgivare göra minst tre undantag. Arkivbild. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Den första oktober träder de nya förändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Det innebär att det blir billigare och enklare att säga upp personal och det blir lättare att byta karriär mitt i livet.

När arbetsgivare ska säga upp personal på grund av arbetsbrist kommer de att kunna göra fler undantag än tidigare från turordningen. På mindre arbetsplatser, med färre än tio anställda, kan enbart två personer undantas från turordningen enligt dagens regler.

Nu kommer i stället tre personer att kunna undantas, oavsett arbetsplatsens storlek. Undantagen kan göras om arbetsgivaren anser att personerna är särskilt betydelsefulla för verksamheten. Särskilda regler som kan innebära ytterligare undantag kan gälla om facket och arbetsgivaren är anslutna till det nya huvudavtalet.

Det kommer även bli något enklare och billigare att säga upp personal. En uppsägning behöver nu grunda sig på sakliga skäl, i stället för det tidigare saklig grund.

Det innebär i praktiken att arbetsgivaren vid uppsägning inte längre behöver ta hänsyn till den anställdes intresse för att behålla sitt jobb, dennes framtida utsikter, försörjningsbörda eller eventuella svårigheter för att hitta en ny anställning senare.

Vid en tvist om en uppsägning, ska numera anställningen upphöra. Arbetsgivare kommer därför inte längre att behöva betala ut lön till arbetstagaren under denna tid.

.

Snabbare väg till fast anställning

Den tidigare anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning.

Den särskilda visstidsanställningen kommer att övergå till tillsvidareanställning efter betydligt kortare tid än tidigare, efter tolv månader under en femårsperiod. Tidigare har det varit 24 månader under en femårspersiod.

Tiden för när en anställd får företrädesrätt blir också kortare – efter att ha haft en särskild visstidsanställning längre än nio månader under de senaste tre åren.

Anledningen till att reglerna ändras är att personer med tillfälliga, tidsbegränsade anställningar ska få det tryggare, enligt Birgitta Nyström, juridikprofessor och arbetsrättsexpert. Men det kan samtidigt finnas en risk för att visstidsanställningarna bara blir kortare till följd av detta.

– Är det så att en arbetsgivare vill undgå att tillsvidareanställa så anpassar man sig bara efter de här nya reglerna. Men samtidigt behöver man inte misstänka alla arbetsgivare för detta, säger Birgitta Nyström.

.

Turordning för hyvling

Reglerna skärps även för så kallad hyvling, alltså att arbetsgivaren vill minska en heltid till en deltid eller att hyvla bort timmar på en deltid. Nu måste hyvlingen ske i turordning.

Vissa kollektivavtal har haft regler om turordning vid hyvling sedan tidigare men nu gäller det alltså också enligt las.

.

Stöd för att utbilda sig vidare

Det nya utvidgade omställningsstödet införs samtidigt som de nya las-reglerna och kommer att riktas till dem som har varit anställda i minst åtta år. Det gäller endast för utbildningar som avser att stärka personen på arbetsmarknaden. De som får tar del av stödet ska vara mellan 27 och 62 år.

– Om man är sugen på att förbereda sig inför en ny karriär, och det kan vara inom verksamheten eller någon annanstans, så finns möjligheten att ta ledigt, ta ett studielån och fortfarande få en ersättning för detta på 80 procent av lönen (med en lön upp till 26 625 kronor utan huvudavtal, reds anm), säger Ola Bergström, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Om arbetsgivaren är ansluten till det nya huvudavtalet kan man i stället få 80 procent av 32 500 kronor i månaden.

Syftet med det nya stödet är att stärka kompetensen på arbetsmarknaden, men det är också en rättslig fråga i och med förändringarna med las. Detta när arbetsgivare får utökade möjligheter att göra undantag från las-listan, och välja att ha kvar anställda med betydelsefull kompetens.

– Då har man skapat ett omställningsstöd som skapar förutsättningar för anställda att se till att ha den kompetensen, säger Ola Bergström.

Beata Wallsten/TT

Fakta

– Heltidsanställning blir norm om ingenting annat anges

– Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning

– Särskild visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter 12 månader under en femårsperiod, i stället för 24 månader

– En anställd som har särskild visstidsanställning i längre än nio månader under en treårsperiod får företrädesrätt till återanställning i en ny särskild visstidsanställning

– Turordningsregler införs vid så kallad hyvling

– Vid uppsägning ersätts begreppet saklig grund av sakliga skäl. Arbetsgivaren behöver nu inte ta hänsyn till arbetstagarens egna intresse för att behålla sitt jobb, framtida utsikter, försörjningsbörda eller eventuella svårigheter för att hitta en ny anställning senare

– Samtliga arbetsplatser kan nu göra tre undantag vid uppsägning på grund av arbetsbrist

– Vid en tvist om uppsägning mellan arbetstagare och arbetsgivare kommer anställningen nu att upphöra och arbetsgivaren behöver inte betala ut lön

Fakta

Huvudavtalet är en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv, och det bygger på att det är arbetsmarknadens parter som ska komma överens om villkoren, och inte politiken.

Det senaste huvudavtalet undertecknades i juni i år mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Sedan har facken fått bestämma om de vill ansluta sig till huvudavtalet. Alla LO-fack har inte gjort det ännu, 8 av 14 LO-förbund står utanför och 5 har skrivit på. Musikerförbundet har delvis tecknat avtalet med Svensk scenkonst men undersöker möjligheten att teckna på andra områden med andra motparter.

Vissa regler i huvudavtalet skiljer sig ifrån las. Till exempel när det kommer till undantagen som kan göras från "sist in, först ut", vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Facken och arbetsgivarna som i stället omfattas av huvudavtalet kan undanta 15 procent av de som varslats om uppsägning.

Så om 100 personer ska sägas upp, kan 15 personer undantas.

Undantaget får däremot inte vara större än 10 procent av det totala antalet anställda.