ARBETSKRAFTSINVANDRING

Företagare larmar: Tvärstopp för att anställa utländska experter

Carl-Johan Hamilton, entreprenör och grundare av rekryteringsföretaget Ants, Beatrice Silow på Nexer. Bild: Pressbild, Marcus Ericsson / TT

Handläggningstiden för arbetskraftsärenden ökar snabbt. Det så kallade snabbspåret har idag 50 dagars handläggningstid, varnar Almega. ”För oss är handläggningstiden helt barock”, säger entreprenören Carl-Johan Hamilton, Ants.

Sverige har en unik liberal reform som under snart 15 år har försett svenska företag med utländska talanger – det handlar om reglerna för arbetskraftsinvandring. Men på senare år har reformen kritiserats och bland annat Moderaterna och Socialdemokraterna har lagt fram förslag som försvårar för företagen. Dels vill Socialdemokraterna ha en så kallad arbetsmarknadsprövning, dels vill Moderaterna införa en inkomstgräns.

Under ett seminarium arrangerat av Almega diskuterades arbetskraftsinvandringen och de politiska förslagen som har presenterats. Företagsrepresentanterna på seminariet är bekymrade.

– Vi är oroade av båda förslagen, särskilt att de har stöd hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna vill införa en arbetsmarknadsprövning och Moderaterna driver lönekravet, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

Före 2008 var det Arbetsförmedlingen som hade ansvaret för arbetsmarknadsprövningen, många tror att det kan bli så även framgent även om det inte är beslutat (se faktaruta).

Gulan Avci, riksdagsledamot Liberalerna, har lågt förtroende för Arbetsförmedlingens förmåga att göra en arbetsmarknadsprövning:

– Hur ska Arbetsförmedlingen, som är en misslyckad myndighet, ha bättre kännedom vilken kompetens en arbetsgivare behöver. En arbetsmarknadsprövning skulle försvaga Sverige ur ett internationellt konkurrenskraftsperspektiv.

Det Moderaterna och Socialdemokraterna vill är att komma åt fusket, men det motiverar inte den talangslakt som de två radikala förslagen skulle innebära, menar Patrick Joyce. Till exempel skulle en inkomstgräns på under 28 000 kronor leda till att 40 procent av alla arbetskraftstillstånd skulle dras in. Det drabbar mest låglönebranscher som restaurangnäringen, men även de branscher som Almega representerar påverkas.

Däremot är Patrick Joyce för ökade kontroller:

– Vi stöder flera av de nya kontroller som har införts. De som har brutit mot reglerna stängs av från möjligheten att ta mot arbetskraftsinvandrare för en tid framöver. Vi vill värna det regelverket och se till att det efterlevs, sade Patrick Joyce.

En effekt av arbetsmarknadsprövningen är dessutom att handläggningstiderna för ett arbetstillstånd ökar radikalt, befarar han.

”Snabbspåret har idag 50 dagars handläggningstid”

Handläggningstiderna när företagare rekryterare från länder utanför EU har periodvis varit långa, men när Migrationsverket införde ett särskilt certifikat för arbetsgivare utlovades en handläggningstid på 20 dagar.

Förhoppningarna var stora, men nu har detta så kallade snabbspår blivit ett snigelspår.

– Snabbspåret har idag 50 dagars handläggningstid. Vi behöver politiska beslut som sänker den tiden, inte ökar den, sade Patrick Joyce.

”Bara en så banal sak som att få ett personnummer är ett problem. Och då kan man inte betala ut lön.”

Läget har sedan pandemin blivit alltmer akut inom näringslivet i stort och bland it-företag och avancerade konsulter växer frustrationen.

Rekryteringsföretaget Ants hjälper till med 1 000 rekryteringar per år. En tredjedel av dem har någon form av ”arbetskraftsvisum-situation”, som Carl-Johan Hamilton, entreprenör och grundare av Ants, uttrycker det.

– För oss är handläggningstiden helt barock. Så har det varit länge, men nu har det ökat kraftigt. Även Skatteverket är ett problem. Bara en så banal sak som att få ett personnummer är ett problem. Och då kan man inte betala ut lön, sade han.

Beatrice Silow på Nexer Group menar att den långa handläggningstiden skapar stor osäkerhet för de talanger, och deras familjer, som ska flytta till Sverige. I många fall handlar det om ingenjörer och mjukvaruspecialister från länder som Indien, Pakistan eller Egypten. Företag över hela världen vill anställa dem, men Sverige är trots allt ett attraktivt land. Det är ofta hit experterna vill komma, men det är innan de hamnar i den svenska byråkratin.

– De säger upp sig från jobb som de har – nästan alla har ett jobb. Och vet de inte när de kan komma till sitt nya jobb så kan de inte planera för det. Så den osäkerheten gör att det är så svårt att rekrytera för oss, helt plötsligt är vi oattraktiva, och de går någon annanstans, säger Beatrice Silow.

– Det här handlar om vår attraktionskraft som land, inte bara som bransch och bolag.

”Vi har inte gjort ett enda fel. ingen har blivit hemskickad.”

Företagaren Fredrik Wenneberg varnar precis som Beatrice Silow och Carl-Johan Hamilton för de drastiska konsekvenserna som en ogenomtänkt åtstramning av arbetskraftsinvandringen kan innebära.

Hans konsultbolag, MCA Sverige, där han är vd, är ett mindre Göteborgsföretag med 150 anställda. Mer än hälften av Fredrik Wennebergs anställda kommer från andra länder, ofta från länder utanför EU.

Det betyder att MCA Sverige är vant vid att hantera byråkratin kopplad till arbetskraftsinvandring. 200 personer har anställts från andra länder och inte en gång har MCA Sverige fått avslag.

– Vi har inte gjort ett enda fel. Ingen har blivit hemskickad, säger Fredrik Wenneberg.

Även han vittnar om de skenande handläggningstiderna. Han exemplifierar med att MCA Sverige i maj skrev kontrakt med 20 personer som ska börja sin anställning i augusti och september.

– Jag har behövt ringa alla dem och berätta att det är en månad till, minst, innan de kan börja. Vi vet inte, för det är så oklart. Man ringer Migrationsverket, men handläggarna ger inga besked, säger Fredrik Wenneberg.

Det blir värre

En ny lag som trädde i kraft den 1 juni har ökat problemen ytterligare. Det handlar om flera ändringar i utlänningslagen som bland annat innebär att det krävs ett anställningskontrakt för att ett arbetstillstånd ska beviljas en person utanför EU. Syftet är att motverka att den arbetssökande ska få sämre anställningsvillkor än de som angavs i anställningserbjudandet.

Men det som komplicerar till hela är att de flesta tillsvidare-kontrakt som bekant har en sexmånaders provanställning. Då får man bara ett arbetstillstånd på sex månader, även om man har blivit lovad en tillsvidareanställning. Det betyder i sin tur att det krävs ytterligare en ansökan efter sex månader, vilket alltså riskerar att förlänga handläggningstiderna väsentligt.

Till råga på allt gör detta att det inte går att skaffa ett personnummer eftersom det bara kan göras när den utländska arbetstagaren har fått ett längre tillstånd.

”Låt oss som sköter oss få ett ännu snabbare snabbspår.”
Gulan Avci (L). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vare sig Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerparti eller Liberalerna är tydliga med hur man ska komma åt just det specifika problemet. Men de är eniga om handläggningstiden åter börjar närma sig ett akut läge.

– Vi har myndigheternas regleringsbrev som vi skriver varje år. Där kan det skrivas in så att vi kan följa upp det. Det är ett viktigt verktyg för den som blir migrationsminister, att trycka på på det viset, säger Gulan Avci.

Fredrik Wenneberg vädjar till politikerna att ta itu med handläggningstiderna:

– Låt oss som sköter oss få ett ännu snabbare snabbspår.

Moderaternas och Socialdemokraternas förslag

  • Moderaterna vill införa en lönekrav för arbetskraftsinvandrare som ska motsvara 85 procent av medianlönen på den svenska arbetsmarknaden. Förra året hade det inneburit 27 540 kr/månad.
  • Socialdemokraterna vill att regeringen ska tillsätta en utredning om en så kallad arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring. Syftet är att arbetskraftsinvandring bara ska vara aktuellt till yrken där det råder brist på arbetskraft. Före 2008 var det Arbetsförmedlingen som hade ansvaret, men enligt kommittédirektivet ”En behovsprövad arbetskraftsinvandring” ska det övervägas om det ska göras av en myndighet, och i sådana fall vilken, eller om den ska göras av någon annan instans. Det bör säkerställas att arbetsmarknadens parter får en tydlig insyn och det bör också övervägas vilken roll andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden bör ha.