DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Arbetsgivaralliansen och PTK tecknar huvudavtal

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Arbetsgivaralliansen har tecknat ett huvudavtal tillsammans med PTK och Svensk Scenkonst. Avtalet börjar gälla den 1 oktober i år.

I huvudavtalet ingår ett nytt och förstärkt omställningsavtal med trygghetsrådet TRS. Det nya avtalet innebär förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och nya anställningsskyddsregler, skriver Arbetsgivaralliansen i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Arbetsgivaralliansen och PTK tecknar huvudavtal