DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Ny rapport: Därför är besöksnäringen bäst på integration

Anna Wallén

Besöksnäringen är bäst i Sverige på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Visita, baserad på statistik från SCB. ”Vi är en rejäl integrationsmotor”, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef. Nu föreslår organisationen ett antal åtgärder för att kunna få ännu bättre resultat.

1,3 miljoner människor i Sverige har ingen egen försörjning. Det konstaterades i en rapport från Entreprenörskapsforum i höstas. Men en bransch som menar sig kunna bidra bäst av alla till att minska utanförskapet och få människor i arbete är besöksnäringen.

– Faktum är att besöksnäringen är tre gånger bättre än alla andra på att få dem som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på branschorganisationen Visita.

Och det finns siffror som kan bevisa påståendet. Visita har i dagarna presenterat en rapport, baserat på statistik från SCB. Under den undersökta perioden fick 81 500 personer med utomeuropeisk bakgrund jobb, varav 7 000 i just besöksnäringen.

– Våra medlemmar anställer alltså i särklass högst andel arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund, säger Anna Wallén.

Att besöksnäringen på ett förhållandevis enkelt sätt kan skapa jobb åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden bekräftas av företagarna själva i intervjuer i rapporten.

– Sedan tidigare i mitt arbetsliv har jag nära kontakt med kommunen för att stötta personer som behöver ett arbete, som kanske var på väg att ramla mellan stolarna. Därför tar vi sedan många år emot personer som behöver exempelvis arbetsträning. Vår verksamhet inom trädgård, vaktmästeri och house keeping passar bra för många, där finns utrymme att arbetsträna och man klarar sig med lägre språkkunskaper, säger till exempel Susanne Blomberg, som driver Siggesta gård på Värmdö.

Bäst på att skapa jobb i utsatta områden

Enligt Anna Wallén talar siffrorna sitt tydliga språk: Besöksnäringen anställer mer än dubbelt så stor andel arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund än vad vård- och omsorgssektorn gör.

– Och inte nog med det. Besöksnäringen är även bäst på att skapa jobb till arbetslösa människor bosatta i utsatta områden, säger Anna Wallén.

Vart sjunde jobb som besöksnäringen skapade åt en arbetslös gick till någon bosatta i dessa områden.

– Dessutom anställer våra medlemmar, till skillnad från andra branscher, fler arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund än personer med svensk eller europeisk bakgrund. Vi är en rejäl integrationsmotor.

Jonas Siljhammar Bild: Peter Joensson

Hon får medhåll från Visitas vd Jonas Siljhammar.

– Jobb är den enskilt viktigaste faktorn för en bättre integration. De människor som våra medlemmar anställer får livsmöjligheter och en känsla av att de är värdefulla. Men vi skulle kunna göra ännu mer, säger han.

Vill behålla sänkt arbetsgivaravgift

Visita föreslår i rapporten flera åtgärder för att besöksnäringen ska kunna växa ännu mer och anställa ännu fler av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det absolut viktigaste är att inte höja den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som gäller till nästa år. Och på sikt behöver fler åldersgrupper inkluderas, säger Jonas Siljhammar.

I rapporten vittnar flera företagare om att kostnaderna för att anställa är för höga. En av dem är den kände krögaren från Malmö, Sadoo Iskandarani.

– Hade ekonomin tillåtit hade vi kunnat anställa fler, för vi behöver fler kollegor. Vi är inget utan vår personal, men alla kostnader påverkar möjligheten att skapa jobb, från elräkning till moms och arbetsgivaravgift.

Men Visita vill också se åtgärder för att branschen snabbare ska kunna återhämta sig efter den kris som uppstod i samband med pandemin.

– Vi vill se en sänkt moms på logi under två år. Det skulle hjälpa de hotell som fortfarande kämpar med ekonomin att komma på fötter, säger Anna Wallén.

Utöver de två förslagen vill Visita se gynnsammare regler för lunchförmån, höjt anslag till Visit Sweden och att regelförändringsarbetet återupptas.

– Allt sammantaget skulle ge våra medlemmar en ännu större möjlighet att skapa jobb. Och kan de anställa, så kan fler betala skatt. Det är bra för alla, inte bara för dem som nu lever i utanförskap, säger Anna Wallén.

Läs rapporten