DEBATTEN OM LAS

Klart: Omställningspaketet klubbat av regeringen

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) presenterar las-paketet. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Nu är det klart. Regeringen klubbade under torsdagen det omställningspaket, en del av den så kallade LAS-överenskommelsen som fack och arbetsgivare sedan tidigare under stort rabalder enats om. Arbetsmarknadens parter menar att det här är ett viktigt steg för att reformera arbetsmarknaden.

I stora drag handlar det om att arbetsgivare får lättare att säga upp personal, mot att de anställda får bättre villkor vid uppsägningar. Det så kallade omställningspaketet, som regeringen ihop med Centerpartiet tidigare har kommit överens om i januariavtalet, bygger på att politikerna lagstiftar kring en del frågor.

Regeringsbesluten handlar om två lagrådsremisser, dels en reformerad arbetsrätt, dels ett nytt omställningsstudiestöd. Detaljerna i utformningen är kända sedan tidigare.

– Det här ligger helt i linje med partsöverenskommelsen (mellan fack och arbetsgivare), säger Eva Nordmark och lägger till att vissa delar är utvecklade ytterligare utefter remissinstansernas synpunkter.

Omtvistat

Det mest omtvistade förslaget innebär att arbetsgivarna får lättare att bestämma vilka medarbetare som får sluta vid neddragningar, ett ingrepp i anställningsskyddet har facken invänt.

Flexiblare, bättre anpassat efter dagens arbetsmarknad där företagen måste trygga att de har rätt kompetens, väljer Centerpartiets Martin Ådahl att kalla det.

– Och det gör vi genom att utvidga undantagen i turordningsreglerna, säger han.

I dag får arbetsgivare med färre än tio anställda undanta två personer från turordningen. Med de nya reglerna får alla arbetsgivare göra tre undantag, enligt lag. De företag som har kollektivavtal får göra ännu fler undantag.

Mitt i livet

I gengäld får de anställda, oavsett om de jobbar på ett företag med kollektivavtal, ett bättre omställningspaket för att lättare hitta ett nytt jobb. Det helt nya är dessutom att anställda får bygga på sin kompetens utifrån vad som kan komma att behövas i en föränderlig värld – vidareutbildning mitt i livet som Eva Nordmark och Martin Ådahl kallar det.

Möjligheten att få lån och bidrag, 80 procent av lönen, gäller 44 veckors studier. Villkoret är att utbildningen ska utgå ifrån arbetsmarknadens behov. Det går inte att bättra på sina golfsvingar.

Kostnader för staten landar enligt regering på elva miljarder kronor per år när reformerna är fullt utbyggda, vilket beräknas ske under 2026.

Parterna välkomnar

Att regeringen nu fattar beslut enligt parternas LAS-överenskommelse är ett viktigt steg. Det menar företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv i ett gemensamt pressmeddelande.

– Lagrådsremisserna visar att regeringen på ett bra sätt tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit, samtidigt som man tydligt tagit hänsyn till parternas överenskommelse under processens gång. Vi välkomnar det och gläds också åt att överenskommelsen stärks i takt med att fler fackförbund ansluter sig, säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Parterna menar att överenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet. Nu handlar det alltså inte bara om anställningsskydd, utan även om möjligheten att ställa om genom utbildning.

– Trygghetsöverenskommelsen ger kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till omställning genom utbildning under arbetslivet – både för anställda och för personer som är mellan jobb, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Parterna menar att omställningsstudiestödet är en väsentlig del av överenskommelsen och ska ge människor en möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

– Att det även ges till såväl deltidsanställda som visstidsanställda kommer ge kvinnliga medlemmar ökad möjlighet omställning, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Förslaget är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 30 juni i år och börja tillämpas den 1 oktober. När ny lagstiftning, nya förordningar och övriga politiska beslut är på plats kan parterna teckna ett nytt huvudavtal.