DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Yrkesutbildning ger stark arbetsmarknad”

STOCKHOLM 20120328Målarläraren Pia Berg samtalar med eleven Alexandra Svensk på S:t Martins Gymnasium i Solna.Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX Kod: 10060 Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

En yrkesutbildning är en fantastisk möjlighet att etablera sig i arbetslivet. Låt oss möjliggöra det för fler, skriver LO:s Therese Guovelin och Svenskt Näringslivs Magnus Wallerå i Dagens Arena.

När höstbudgeten presenteras vill LO och Svenskt Näringsliv rikta fokus mot yrkesutbildningen, menar Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, och Magnus Wallerå, avdelningschef kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Arena.

Enligt prognoser kommer det att saknas 290 000 yrkesutbildade fram till 2035. För att möta de behoven behöver andelen elever som tar examen från yrkesprogrammen öka från 30 till 40 procent. För att lyckas med detta förslår LO och Svenskt Näringsliv följande åtgärder:

  • Återinför högskolebehörigheten på alla program
  • Fler elever måste ta examen från yrkesprogrammen
  • Vuxenutbildningen måste matcha arbetsmarknadsbehovet
  • Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas
  • Yrkesprogrammen måste dimensioneras rätt
  • Inför ett branschråd

Therese Guovelin och Magnus Wallerå menar att förslagen kraftigt kommer att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Fler företag kommer hitta rätt kompetens, och fler personer kommer att få en anställning som passar intresse och kompetens.

Yrkesutbildning ger stark arbetsmarknad