KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Gruvnäringen växlar upp klimatarbetet

Gruvnäringen ökar farten i omställningen, skriver Maria Sunér, vd på Svemin, och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på DI debatt.

Gruvnäringen har som flera andra branscher redan idag en plan för att minska utsläppen. Nu växlar branschen upp.

”Med en ökad efterfrågan på hållbart producerade metaller och mineral ökar också kraven på branschen att accelerera sin omställning. En viktig del i detta är att det material som redan brutits ur berggrunden används så länge och så effektivt som möjligt”, skriver de två debattörerna.

Men för att klara branschens klimatmålen måste politiken ge rätt förutsättningar, menar de, och önskar bland annat mer effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser och säkrare tillgång till fossilfri el.

”Det krävs kraftiga investeringar i elnät och elproduktion för att elektrifieringen av gruvorna ska bli möjlig”, skriver debattörerna.

DI: Debatt: En hållbar färdplan för gruvnäringen