DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

"EU ska inte lägga sig i svensk arbetsmarknad”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Johanna Geron

EU:s överstatliga ingrepp på medlemsländernas social- och arbetsmarknadspolitik riskerar att slå sönder den svenska modellen. "Det är både frustrerande och sorgligt", skriver flera industriföretagsrepresentanter i GP Debatt.

Inför det svenska ordförandeskapet i EU om ett och ett halvt år, planerar EU-minister Hans Dahlgren att sätta konkurrenskraft, jobb, ekonomi och klimatfrågan på agendan. Det är mycket lovvärt inriktning och i linje med vad EU-samarbetet ska fokusera på: den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor, skriver bland andra David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen och Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Det är klart bättre än den väg som EU tagit den senaste tiden som syftar på att driva igenom förslag om gemensamma minimilöner och lönetransparens. Det här är frågor som medlemsstaterna bör styra över. Det är i synnerhet viktigt för Sverige där fackföreningar och arbetsgivare har en lång tradition att förhandla fram kollektivavtal, vilket har bidragit till få strejker och skapat ekonomisk tillväxt.

Sveriges regering dock bär ett stort ansvar för den utvecklingen i EU. I och med ett toppmöte i Göteborg 2017 drev regeringen på utvecklingen inom EU:s sociala pelare vilket har öppnat Pandoras ask. EU:s institutioner diskuterar nu en rad förslag på arbetsmarknadsområdet, ett område som i stora stycken legat utanför EU-samarbetet fram tills nyligen.

"Vår uppmaning till regeringen är därför: gör om, gör rätt. Efter misslyckandet som följt efter toppmötet i Göteborg har blivit hög tid att stänga Pandoras ask", skriver debattförfattarna.

Göteborgs-Posten: EU ska inte lägga sig i svensk arbetsmarknad