BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Debatt: Små satsningar kan minska risk för trafikinfarkt

Bild: Johan Nilsson/TT

Rusta upp järnvägen mellan Göteborg och Oslo. För varje krona som investeras förväntas man få tillbaka det dubbla, skriver företrädare för näringslivet i Västsverige och Norge på Di Debatt.

Om fem år invigs Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Då väntas lastbilstrafiken fördubblas och sätta ytterligare press på den redan överbelastade E6:an.

Det borde vara en av många motiveringar till att förstärka länken mellan Oslo och Göteborg i kommande infrastruktursplaner för Sverige och Norge. Det handlar om knappt en miljard i investeringar för Sverige och omkring två miljarder för Norge.

"Med denna ”bypass-operation” kan en del av godsflödet föras över från väg till järnväg mellan Oslo och Göteborg, och därmed bidra till att minska risken för en trafikinfarkt på E6:an", skriver debattförfattarna.

Dagens industri: Små järnvägsinvesteringar kan undvika igenkorkade vägar i Västsverige