DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Debatt: Dags att gå från ord till handling om etableringsjobben

Almegas vd Ann Öberg lyfter tillsammans med sju förbundsdirektörer för svenska arbetsgivarorganisationer behovet av att införa etableringsjobb. Bild: Pressbild

Parterna är överens om etableringsjobben och regeringen har avsatt miljardbelopp för att satsningen ska bli verklighet. Nu är det dags att tillsammans göra verklighet av etableringsjobben, skriver företrädare för en rad arbetsgivarorganisationer i SvD Debatt.

För en kostnad på runt 10 000 kronor kan en arbetsgivare anställa en person som på grund av exempelvis svaga språkkunskaper saknar kompetens för ett visst uppdrag. Staten skjuter till så att lönen kommer upp i kollektivavtalad lägstanivå, samtidigt som den anställde i fråga får tillgång till relevant utbildning på betald arbetstid.

Så ser upplägget ut för etableringsjobben, som Svenskt Näringsliv kommit överens om med LO och Unionen. Men sedan uppgörelsen gjordes har det blivit tuffare tider på arbetsmarknaden, och nu har vissa fackförbund börjat tveka kring att gå vidare med etableringsjobben, menar företrädare för Almega, som tillsammans med en rad andra arbetsgivarorganisationer lyfter frågan på SvD Debatt.

”Innan etableringsjobben blir verklighet återstår avtal på förbundsnivå. På arbetsgivarsidan är vi redo att hjälpa de människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att etableringsjobben kan hjälpa till att lösa såväl Sveriges integrationsutmaning som företagens kompetensförsörjning. Av facken har hittills främst Unionen och Seko visat handlingskraft. Nu efterlyser vi motsvarande engagemang från fler fackförbund, inte minst de inom LO”, skriver de i ett inlägg.

SvD Debatt: ”Facken får inte tveka om etableringsjobben”