DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Första avtalet om etableringsjobb på plats

Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen. Anna Nordin, biträdande förhandlingschef, Teknikföretagen. Bild: Peter Jönsson, Viktor Fremling

Teknikföretagen och Unionen blir de första arbetsmarknadsparterna att underteckna ett avtal om etableringsjobb. En satsning som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

– Som initiativtagare till reformen är vi väldigt glada att Teknikföretagen sluter det första avtalet om etableringsjobb, säger Anna Nordin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen i en skriftligt kommentar.

Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt menar att det är ett viktigt verktyg för ökad integration och inkludering på arbetsmarknaden

– Ett etableringsjobb kan ge någon som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som krävs för att få en tillsvidareanställning. Det gäller både långtidsarbetslösa, nyanlända personer och personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, konstaterar Martin Wästfelt.

Avtalet möjliggör för Teknikföretagens medlemsföretag att erbjuda visstidsanställningar som kombinerar arbete och utbildning, där kostnaderna delas mellan arbetsgivaren och staten.

Målet är att dessa etableringsjobb, som kan pågå i upp till 24 månader, ska leda till tillsvidareanställningar. Ursprunget är bland annat en principöverenskommelse som tecknades mellan arbetsmarknadens parter för sex år sedan.

Pressmeddelande: Nytt avtal för jobb till fler utanför arbetsmarknaden