DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Debatt: Fler stängs ute från arbetsmarknaden om sjuklönerna ökar

Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild, Sören Andersson

Att regeringen vill avskaffa ersättningen för höga sjuklönekostnader kan leda till att företagen undviker att anställa de som står längst från arbetsmarknaden, skriver Svenskt Näringslivs Mattias Dahl och Funktionsrätt Sveriges Nicklas Mårtensson på Altingets debattsida.

Detta kan leda till att det blir ännu svårare för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete, menar de.

”Ett skydd mot höga sjuklönekostnader förbättrar kompetensförsörjningen, särskilt om det kombineras med ett utvecklat kunskapsstöd till arbetsgivare så att ännu fler vågar anställa personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom”, skriver debattörerna.

Sjuklöneersättningen innebär att arbetsgivare kan få ersättning för delar av den sjuklön som betalats ut under de första två veckorna av en sjukskrivning.

Altinget Debatt: Slopat sjuklöneskydd missgynnar de som står längst från arbetsmarknaden

Om debattörerna:

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv

Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige