DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Debatt: Fler behöver jobba om ska Sverige ska klara gröna omställningen

Bild: Mostphotos

Fler behöver jobba om ska Sverige ska klara den gröna omställningen och välfärdens finansiering, skriver företrädare för Transportföretagen, Teknikföretagen, Byggföretagen och Visita på Altinget.

Organisationerna menar att en förutsättning för omställningen är ett utbildningssystem som bättre möter arbetslivets behov. De lyfter fram tre saker som är särskilt viktiga i sammanhanget. En är att det måste finnas tillförlitliga planeringsunderlag av hög kvalitet.

Om debattörerna

Caj Luoma

chef kompetensförsörjning, Tranportförtagen

Camilla Georgsson

enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Elin Kebert

ansvarig kompetensförsörjning, Byggföretagen

Peter Thomelius

chef kompetensförsörjning, Visita

Altinget: Färre estetutbildningsplatser och fler yrkesutbildningsplatser