DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Den svenska kronan är en katastrof för svensk välfärd

Gunnar Hökmark Bild: Maja Suslin/TT

Den svaga svenska kronan är en katastrof för svensk välfärd, konkurrenskraft och vårt näringslivs strukturella utveckling. Det skriver tankesmedjan Frivärlds ordförande, den tidigare Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark, på Expressen Debatt. Nu vill han att vi på allvar ta tag i frågan om att införa euron som valuta.

”I slutet av augusti 2013 kostade en euro knappt 8,70 kronor. Tio år senare, i augusti 2023, rör den sig nära 12-kronorsnivån. Det innebär att Sverige – till stor del genom just den svaga nationella valutan – har förlorat mer än 35 procent köpkraft mot omvärlden”, skriver Gunnar Hökmark på Expressen Debatt.

Det, menar han, drabbar svenskarna när vi köper mat, kläder, möbler och bilar.

”Vår ekonomi blir därmed gradvis mer och mer beroende av konkurrens med låga löner till länder där arbetstagare är mer välbetalda. Det innebär också att det är de företag där låga löner är en avgörande konkurrensfördel som har lättast att växa och investera. Det är inte bara ett kostnadsproblem, utan inledningen till ett allt mer framväxande strukturproblem”, skriver han.

I Finland och Danmark, som har knutit sin valuta till euron, har en betydligt lägre inflation än Sverige, konstaterar Gunnar Hökmark, och menar att den egna kronan inte har gett något utrymme för egen penningpolitik.

”Politiskt är vi på väg att tillsammans med Polen och Ungern vara de enda som helt står utanför euron. Man ska ha förvirrats av en nationell symbol för att prioritera en egen svensk valuta i stället för nationellt välstånd. Det är dags att nu ta itu med en av de mest aktuella frågor vi har”, skriver han.

Expressen Debatt: Den svaga kronan gör oss till ett låglöneland