FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

”Tillåt andra aktörer än staten att bygga och driva fängelser”

Genrebild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

En överbelastad kriminalvård innebär en enorm brist på fängelseplatser, men det finns en lösning, skriver John Norell i en SvD-ledare.

”I denna situation, när Kriminalvården inte klarar av att hantera sitt uppdrag, bör det undersökas om vi även i Sverige kan ta hjälp av privata aktörer för byggande och drift av anstalter, såsom i många andra länder”, skriver John Norell i ledaren.

Han menar att det går att dra lärdom av när kommuner och myndigheter upphandlar säkerhetstjänster samt boendeformer för ungdomar.

SvD: ”Det finns redan i dag en privatdriven verksamhet inom Kriminalvården: Halvvägshusen”