FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Kritiken växer mot slopat vårdval: Ideologiskt beslut utan fakta

Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd och gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm. Bild: Pressbild

Slopandet av vårdvalet i Stockholm vilar inte på välgrundade fakta, menar oppositionen. ”Huvudsyftet är inte att förbättra vården utan beslutet är väldigt ideologiskt. Det här riskerar att ge längre vårdköer”, säger oppositionsregionrådet Amelie Tarschys Ingre (L) till TN.

Region Stockholms nya inriktning att delar av vårdvalet och privat vård ska ersättas med upphandlingar och vård i egen regi görs utan ett vettigt beslutsunderlag. Det kom fram i en rapport som presenterades i april. Henrik Jordahl, professor vid Handelshögskolan på Örebro universitet, och nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid IFN, hade på uppdrag av Vårdföretagarna granskat sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm.

Oppositionen i regionen välkomnar rapporten.

– Vi har ställt frågor om vilka konsekvensanalyser som gjorts ända sedan maktskiftet 2022. Vi har precis som forskarna fått svepande svar och har också fått det bekräftat att det inte finns mer underlag än det lilla vi sett, säger Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd och gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm.

Oppositionen varnar för att ett försämrat vårdval riskerar att slå sönder ett fungerande komplext system.

– Visst finns det vårdval som inte fungerar perfekt men det handlar om att skruva försiktigt för att åstadkomma positiva förändringar. Den nya majoriteten har inte pratat med enskilda vårdgivare utan bara kört igenom stora förändringar utan dialog och ordentliga konsekvensanalyser, säger Amelie Tarschys Ingre.

Hon får medhåll av privata vårdgivare som också reagerat mot de nya spelreglerna. Falck hade förra sommaren fått signaler om att deras kontrakt att bedriva ambulanssjukvård i delar av Stockholm skulle förlängas i ytterligare tre år. Men istället förlorade företaget uppdraget. Från våren 2025 kommer ambulansverksamheten i Stockholm att drivas helt i egen regi.

– Vi blev mycket överraskade av beskedet och vi fick bara sex månader på oss att lämna över verksamheten. Det tyder på att beslutet togs väldigt snabbt, säger Cecilia Boija, kommunikationschef på Falck Ambulans, till TN.

Cecilia Boija, Falck Ambulans. Bild: Pressbild

Företaget försökte hitta förklaringar till det negativa beslutet men lyckades inte hitta några tillfredsställande motiveringar.

– Vi sökte efter konsekvensanalyser eftersom ambulansverksamhet idag innebär ett mycket mer aktivt omhändertagande än förr i tiden. Vi reagerade också mot att kompetensförsörjningsfrågan inte togs upp. Vårdpersonalen hade förut tre arbetsgivare att välja på, nu finns det snart bara regionen kvar. Det ger medarbetarna mindre valfrihet, säger Cecilia Boija.

En annan vårdaktör som drabbats av den nya politiska inriktningen är Aleris, som är inriktad på specialistvård i Sverige, Danmark och Norge. Företaget hoppade i april av det nya avtalet för specialiserad gynekologi i Stockholm. Orsaken är att det inte går att få ihop ekonomin efter försämrade ersättningar.

”Vi menar att revideringen av Vårdval specialiserad gynekologi röstades igenom av styret utan större hänsyn till den goda samverkan och dialogen som varit mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdgivarna. I ansvarsfullt genomförda reformer utreds risker noga och effekter analyseras. Istället har läkare, sjuksköterskor och patienter anklagats för ’överkonsumtion’ av vårdbesök, operationer och behandlingar och ska bort, enligt styret”, skriver Aleris i pressmeddelandet och hävdar att fungerande sjukvård tas bort från regionens invånare.

På tisdagen kom beskedet att ytterligare ett fritt vårdval försvinner och det gäller specialistvården inom geriatrik. Enligt Sveriges Radio anser den styrande majoriteten att de privata bolagen har sämre möjligheter att bedriva vården.

Amelie Tarschys Ingre är mycket kritisk mot utvecklingen. Hon menar att anklagelserna från majoriteten att stockholmarna går till vården i onödan saknar grund.

– Stockholm har Sveriges bästa tillgänglighet på vård och det har vi mycket tack vare vårdvalet och att vi har många olika utförare. Vi har också korta vårdköer och bättre vårdgaranti än i övriga landet, säger hon.

De borgerliga partierna fick makten i regionen 2006 och började strax därefter att införa det fria vårdvalet. Under hela perioden fram till maktskiftet 2022 satt Centerpartiet med. Nu har Centerpartiet bytt sida och fortsätter att styra regionen tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Oppositionen är besviken på agerandet.

– Jag beklagar att Centern släpper igenom den här politiken som riskerar att skapa längre köer för patienterna och försämrade villkor för personalen när antalet vårdgivare minskar. Det är väldigt oroande, säger Amelie Tarschys Ingre.

TN har erbjudit Centerpartiet i regionen utrymme för kommentarer men partiet har inte återkopplat.