FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Forskare: Sämre och dyrare vård med slopat vårdval

Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid IFN och Henrik Jordahl, professor vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Bild: Pressbilder, Mostphotos, Fotograferna Holmberg / TT

Region Stockholms beslut att slopa vårdvalet har tagits utan vettiga underlag. Resultatet kan bli dyrare och sämre vård, framgår av en ny rapport. ”Det är ett demokratiskt problem att det inte gjorts konsekvensanalyser”, säger nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren.

Efter valet 2022 skedde ett maktskifte i Region Stockholm där den nya koalitionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet drog igång stora förändringar av sjukvården. Bland annat ska delar av vårdvalet och privat vård ersättas med upphandlingar och vård i regionens regi.

Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid IFN. /Pressbild

Henrik Jordahl, professor vid Handelshögskolan på Örebro universitet, och nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid IFN, har på uppdrag av Vårdföretagarna granskat sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm. De har kommit fram till slutsatsen att förändringarna sker förhastat och utan beslutsunderlag och att det lilla underlag som finns bygger på alldeles för enkla analyser.

– Vi begärde ut allt underlag men fick inte mycket material. Som svar fick vi att det inte fanns mer material. Det är ett demokratiskt problem att det inte gjorts konsekvensanalyser, vilket är chockerande men inte förvånande, sa Gabriel Heller Sahlgren på ett seminarium när rapporten presenterades.

Analyserna är ytliga

Forskarna använder ögonsjukvården, där vårdvalet ska ersättas av upphandling, som ett exempel för att visa på bristerna i regionens underlag. Slutsatsen är att analyserna av ögonsjukvården är ytliga och inte ger stöd för att vårdvalet skulle vara kostnadsdrivande.

– Hela volymökningen som läggs på vårdvalet kan istället förklaras av sjunkande produktion i andra delar av ögonsjukvården och av en ökande befolkning, menade Gabriel Heller Sahlgren.

Henrik Jordahl, professor vid Handelshögskolan på Örebro universitet. /Pressbild

Forskarna hävdar också att det är alldeles för riskfyllt att genomföra så stora förändringar på ett så bristande underlag. De understryker att alla vårdval inte nödvändigtvis fungerar väl, men de problem som finns måste i sådana fall beläggas i ordentliga utredningar. Dessutom visar forskning att flera av förändringarna riskerar att ge negativa konsekvenser för patienterna. Risken är uppenbar för att stockholmarna får sämre och dyrare vård.

”Ideologisk övertygelse bakom”

Under seminariet uppgav representanter för den politiska oppositionen i regionen att inte de heller fått ut några underlag till besluten. Axel Conradi, förtroendevald för Moderaterna i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, menade att man gör sig själv en otjänst om man försöker förstå detta på ett logiskt sätt. Det handlar istället om en ideologisk övertygelse att man gör rätt.

– Det är ändå ingen ursäkt att agera så här, svarade Gabriel Heller Sahlgren.

Henrik Jordahl gav ytterligare exempel på de bristfälliga beslutsunderlagen, bland annat när det gäller regionens önskan att spara pengar genom minskad ”överkonsumtion” av ögonsjukvård och att lägga över ambulanssjukvård och 1177 Vårdguiden till egen regi.

– Det här illustrerar att det handlar om väldigt ytliga analyser som utelämnar viktiga fakta. Det rimligaste vore att Region Stockholm går tillbaka till ritbordet och tillsätter ordentliga utredningar med konsekvensanalyser, sa Henrik Jordahl.