DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svantesson: Här är huvudpunkterna i vårbudgeten

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Arbetslinjen ska återupprättas och 3:12-regler reformeras. Det är några av punkterna i vårbudgeten, skriver företrädare för Tidöpartierna på DN debatt.

Partierna menar att det är viktigt att fortsätta bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll och vill också återupprätta arbetslinjen:

"För att vuxna som saknar rätt utbildning snabbare ska komma i arbete ökar vi nu antalet platser på gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning och på yrkeshögskolan”, skriver företrädarna och vill också införa ett aktivitetskrav på heltid för den som lever på försörjningsstöd.

För det tredje vill partierna genomföra strukturreformer som att förändra de så kallade 3:12-reglerna för företag och bygga ut planerbar fossilfri el.

”Det kommer inte att bli lätt. Rätt sak måste göras i rätt ordning och tid. Men med välavvägda reformer så kommer vi tillsammans att ta oss igenom den ekonomiska vintern", skriver finansminister Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Carl B Hamilton (L).

DN: Vi måste våga prioritera i en svår ekonomisk tid”