DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Varningen: Så snabbt förvärras importkrisen

Andie Lahdo, vd för ABS Wheels Bild: Fredrik Sandberg/TT

Svenska företag får svårare att importera. Det är främst stigande priser som oroar, enligt en ny undersökning. Företagen har börjat bunkra varor. ”Det kommer att bli mycket värre framöver”, säger Andie Lahdo, vd för ABS Wheels, till TN.

Svenska företag har växande problem med leveranskedjorna bland annat på grund av kriget i Ukraina, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Förra året var den största orsaken till importproblemen försenade leveranser till följd av pandemin. Men nu är det stigande priser som ställer till det för importföretagen.

– De flesta bedömare trodde att när pandemin väl lugnat sig skulle saker och ting återgå till det normala. Men nu finns inga tecken alls på det skulle bli bättre, det ser istället ut att bli värre, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv, till TN.

”Får vänja oss vid högre priser”

Undersökningen genomfördes i slutet av mars där 675 importerande företag svarade och utfallet är tydligt. 84 procent av företagen uppger att de har problem med leveranskedjorna. Liknande undersökningar genomfördes förra året. I januari 2021 svarade 16 procent att stigande priser var ett problem och i november hade den siffran stigit till 48 procent. Nu svarar 70 procent att de har problem med stigande priser.

– Det är en slående utveckling. Det verkar som att all handel är på väg att stiga i pris. Företagen kan bara delvis absorbera prishöjningarna själva så en del av kostnadsökningarna behöver nog skyfflas över på konsumenterna. Vi har dessutom redan en hög inflation. Jag tror att folk helt enkelt får vänja sig vid högre priser, säger Henrik Isakson.

Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography AB

Av undersökningen framgår också att försenade leveranser och brist på varor och tjänster är andra förklaringar till importproblemen.

– Dessa tre faktorer hänger ihop. Om det råder varubrist eller förseningar så kan det leda till stigande priser och det går inte att isolera dessa tre faktorer från varandra. Det är uppenbart att den globala marknadsekonomin är störd just nu och att den inte fungerar som den ska, säger Henrik Isakson.

Prishöjningar och förseningar

Ett svenskt företag som försöker orientera sig på den allt mer turbulenta världsmarknaden är ABS Wheels i Arlandastad som tillverkar och säljer aluminiumfälgar till personbilar på den svenska marknaden. Tidigare hade företaget sin tillverkning i Asien men flyttade den förra året till Turkiet och Italien för att få mer pålitliga leveranser. Just när företaget trodde att effekterna av pandemin var på väg att ebba ut bröt kriget i Ukraina ut. ABS Wheels kämpar nu med prishöjningar, leveransförseningar och inte minst materialbrist.

– Det har skett flera prishöjningar sedan årsskiftet och nu ligger leveransförseningarna på upp till två-tre månader. Det är också så ont om material att det egentligen inte spelar någon roll varifrån man importerar. Det råder en stor brist på de komponenter vi använder till fälgtillverkning som aluminium, magnesium och silica. Jag tror att det kommer att bli mycket värre framöver, berättar vd:n Andie Lahdo.

Henrik Isakson uppger att pandemin i högsta grad fortfarande är ett problem. I Kina, det land som producerar flest industrivaror och konsumtionsvaror i världen, är pandemin långt ifrån slut. Storstaden Shanghai med sin viktiga hamn är till exempel inne på sin tredje vecka av nedstängning efter att den kinesiska regimen infört nolltolerans mot smittan.

– Det är helt klart en överreaktion. Coronapolitiken skadar den kinesiska ekonomin och det påverkar hela världen. Ovanpå detta har vi Ukrainakriget som förutom det mänskliga lidandet leder till problem med energileveranser som gas och olja och en ökande livsmedelsinflation. Detta ger också effekter över hela världen, säger Henrik Isakson.

Klimatomställningen påverkar också

En annan omständighet som påverkar världsläget är den snabba klimatomställningen, där det för närvarande går fortare på efterfrågesidan än på utbudssidan. Det har bland annat orsakat en brist på halvledare, vilket korkar igen systemet ytterligare, menar Henrik Isakson.

De svenska importföretagen försöker att hantera den nya verkligheten genom att gå tillbaka till en gammal hederlig ekonomisk taktik. Under lång tid byggde handeln på att varor importerades och lagrades innan de såldes. Men de senaste årtiondenas effektivisering av leveranskedjorna med internet och standardiserade containers har gjort att företagen inte längre behövt lagra varor.

Men det förändrade världsläget gör att företagen ändrar taktik och återinför lagerhållning som metod. 53 procent av importföretagen i Svenskt Näringslivs undersökning uppger att de avser att öka sina lager.

– Visst är det dyrt med lagerhållning men i en situation där företagen inte vet om eller när de får varorna kan det vara bättre att betala lite extra och lägga varor i lager. Företagen går från ett effektivitetsfokus till ett försäkringsfokus och betalar för att minska riskerna helt enkelt, säger Henrik Isakson.

Andie Lahdo, vd ABS Wheels. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Precis så resonerar ABS Wheels. Andie Lahdo berättar att företaget har proppat sina lagerhyllor fulla med fälgar och däck för att klara leveranserna till kunderna.

– Revisorerna har reagerat för de vill hålla ner lagerkostnaderna men om vi ska klara vintern så måste vi ha grejer på lager redan nu. Som det ser ut nu klarar vi oss fram till november men sedan är det mer osäkert. Kriget har verkligen strulat till det för oss men vi har försökt att vara vakna och flexibla, säger han.

Frihandelsavtal kan hjälpa

Henrik Isakson uppger att ett sätt att underlätta situationen på en övergripande nivå är att upprätta fler frihandelsavtal som gör det enklare för företagen att agera. Han nämner EU:s frihandelsavtal med Vietnam som trädde i kraft år. Avtalet har tagit bort olika handelshinder och gjort det smidigare att importera varor från Vietnam.

– Ett motsvarande avtal med Indien vore fantastiskt. Att få till fler frihandelsavtal skulle göra att beroendet av Kina minskar och att det blir lättare för företagen att hitta fler leverantörer i fler länder, säger Henrik Isakson.

Andie Lahdo håller med om betydelsen av frihandel. Han uppger att EU:s tullunionsavtal med Turkiet hjälpt mycket i rådande läge eftersom företaget sluppit betala vissa tullkostnader. Företaget flyttade produktionen från Asien till Turkiet och Italien just för att sprida importriskerna.

– Som företagare är det viktigt att känna till att det samtidigt är en stor utmaning att lägga till nya leverantörer. Normalt bygger relationen på många års förtroende. Nu behöver man starta om och förklara kvalitetskrav, enas om betalningsvillkor och en massa annat. Den processen kommer att bromsa in företag som tidigare varit beroende av en eller två aktörer. Men när världen ser ut som den gör gäller det att vara med i matchen hela tiden så att man kan rädda sitt bolag, säger Andie Lahdo till TN.