FÖRETAGARJOUREN

Expert: Så hanterar företaget vaccinvägrare

Bild: Johan Nilsson / TT , Pressbild

Kan en arbetsgivare kräva att medarbetare vaccinerar sig? Anna Schönfelder, HR-expert på informations- och utbildningsföretaget Simployer, reder ut vad som gäller.

– Ingen arbetsgivare kan tvinga någon att vaccinera sig utan det handlar om att prata om allas ansvar att hindra smittspridningen. Just nu förs det en debatt om de som arbetar inom kontaktkrävande yrken, till exempel personal på äldreboenden eller akutmottagningar. Där kan det finnas fog för att omplacera ovaccinerade personer både för att skydda andra medarbetare och de som vårdas.

– Men det kan inte per automatik gälla alla anställda på arbetsplatsen, utan arbetsuppgifterna är det som avgör. I vissa typer av verksamheter är det kanske inte aktuellt alls.

Får ni många frågor kring återgången till arbetsplatser efter pandemin?

– Ja, det får vi. Mycket handlar om rent praktiska saker kring vaccinationer, hur man gör med dem som är förkylda eller hur man ska resonera när man planerar en kickoff till exempel.

– Även om lagar och regler är desamma så ser spelplanen annorlunda ut och det väcker många nya frågeställningar. Men det finns inte svar på allt utan ofta handlar det om att försöka navigera så rätt som möjligt.

Har en arbetsgivare rätt att få veta om en medarbetare är vaccinerad eller inte?

– Frågan får ställas men informationen får inte registreras. Det räknas som känslig information och strider därför mot dataskyddsförordningen GDPR. En medarbetare har dock ingen skyldighet att lämna hälsouppgifter.

Vad går att göra om andra medarbetare inte vill jobba med en som inte är vaccinerad?

– Arbetsgivaren är skyldig att säkra en god arbetsmiljö och att göra riskbedömningar vid varje förändring i verksamheten. Arbetsmiljöansvaret gäller gentemot alla anställda, oavsett om de är vaccinerade eller inte.

– Under återgången bör man försöka att planera verksamheten så att det är en säker arbetsmiljö för alla. Kanske kan man dela upp det så att inte alla medarbetare är där samtidigt genom att utnyttja flextiden för att undvika att åka kollektivt i rusningstrafik till exempel, eller varva vilka dagar medarbetare är på plats.

Har en arbetsgivare rätt att kräva att en ovaccinerad medarbetare jobbar hemifrån?

– Här vet vi inte riktigt hur långt arbetsrätten sträcker sig. Vissa säger att det går bra att säga att en ovaccinerad person måste jobba hemifrån. Men det får inte vara under en längre tid för då kan det ses som utpekande eller som en form av särbehandling.

– Samtidigt ska icke-vaccinerade fortsätta att hålla distans och när det till exempel gäller vissa tjänsteresor skulle det kunna vara okej att neka en person eftersom det innebär en risk både för den personen och för andra.

Vilket är ditt bästa tips för att hantera återgången med vaccinerade och ovaccinerade medarbetare?

– Fundera på hur det viktigt det egentligen är för er typ av verksamhet att alla är vaccinerade. Kanske är det inte är rimligt att ställa för hårda krav och då är bättre att uppmuntra till vaccinering och vara öppen och tydlig med att det finns en stark önskan om att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.