DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Toppinvesteraren: Nya skatten hotar svenska företagarundret

Klas Tikkanen är operativ chef för Nordic Capitals rådgivningsbolag. Bild: HE Nygren AB

Turbulensen i politiken just nu gör att företagen inte vågar investera, varnar finansminister Magdalena Andersson. Men hon bidrar själv till osäkerheten, påpekar toppinvesteraren Klas Tikkanen. ”Förmögenhetsskatten skulle lyckas med det som krisen inte lyckades med: att sänka det svenska investeringsklimatet”, säger han till TN.

Finansminister Magdalena Andersson (S) varnar i en intervju med Svd för att den politiska osäkerheten gör att företagare kan skjuta på investeringar.

– Det kan göra att återgången blir senarelagd och att människor blir arbetslösa längre än vad de annars skulle ha varit, säger hon till tidningen.

Uttalandet kommer när kritiken fortfarande är benhård mot hennes förslag om en återinförd förmögenhetsskatt. Förslaget har fått massiv kritik för att spä på just osäkerheten och slå mot investeringsklimatet. Enbart hot om sådana skatter räcker för att entreprenörer och kapital ska lämna landet, menar flera företagare och experter som TN har talat med.

”Det spelar nog ingen roll att en förmögenhetsskatt är ineffektiv och skadlig, man gör nog detta av ideologiska skäl”

Klas Tikkanen är operativ chef för Nordic Capitals rådgivningsbolag. Riskkapitalbolaget grundades 1989 och är i dag ett av de största i Norden med fokus på medelstora och stora bolag inom bland annat hälso- och sjukvårdssektorn. Klas Tikkanen menar att utspel som en återinförd förmögenhetsskatt går emot bättre vetande och riktar även kritik mot benämningen ”Miljonärsskatt”.

– Jag skulle tro att de hoppas att kunna dölja vad det verkligen handlar om. Man kallar det för miljonärsskatt för att det är politiskt taktiskt och för att man vill tillfredsställa en önskan om motvikt mot de marknadsvänliga reformer som gjordes i januariavtalet. Det spelar nog ingen roll att en förmögenhetsskatt är ineffektiv och skadlig, man gör nog detta av ideologiska skäl.

Sverige i världstoppen

I dagsläget har Sverige störst andel unicorns, vilket är startupbolag som är värderade till över en miljard dollar. Bara Sillicon Valley slår Stockholm vad gäller antalet unicorns per capita.

– Sverige är ett av världens bästa investeringsländer och det visar sig i att vi har så hög andel av världens unicorns. Bara USA har fler. Alla svenska unicorns kommer efter liberaliseringen av kapitalbeskattningen.

Klas Tikkanen menar att grunden till att det finns så många framgångsrika tech-företag i Sverige grundar sig i framgångsrika skattereformer.

– Om man ser på den ekonomiska boomen som skapats i Sverige sedan 90-talet så kom den i ett par vågor. Den första efter avregleringsvågen under 90-talet, sedan efter beskattningslättnader på näringsbetingade aktier 2002, avskaffandet av arvs- och gåvoskatten 2004 och förmögenhetsskatten som avskaffades 2007.

Skattereformer bakom boom

Han menar att det är just de här skattereformerna som har lett till en ”enorm boom för det svenska investeringsklimatet”.

– Vi får inte heller glömma att de fem största svenska riskkapitalfonderna i Sverige har stått för en sjättedel av BNP-tillväxten i Sverige under de senaste tio åren bara genom investeringar. Det är långt mycket mer värt i kassakistorna för staten och samhället än vad man tog in i förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt.

I Sverige avskaffades förmögenhetsskatten 2007. När den fanns svarade den bara för några promillen av de totala skatteintäkterna, enligt Ekonomifakta.

– Det är en ineffektiv skatt som egentligen bara ger en droppe i havet jämfört med andra skattekällor. Men den skadar hela samhället.

”Att tycka att ett gäng ”miljonärer” kommer för billigt undan skulle vara vår största samhällsutmaning just nu är nästan upprörande”

Regeringens huvudsakliga uppgift är inte att optimera statskassan, utan det är att optimera samhället i stort, konstaterar han.

– Att tycka att ett gäng ”miljonärer” kommer för billigt undan skulle vara vår största samhällsutmaning just nu är nästan upprörande.

Han menar att politiken behöver fokusera på att skapa tillväxt.

– Just nu har vi bland annat en integrationsskuld som skapar utanförskap och blir en grogrund för kriminalitet. För att lösa de utmaningarna så behöver vi tillväxt, arbetstillfällen och mer skatteintäkter. Det får man inte med en förmögenhetsskatt.

Risk för kapitalflykt

Han konstaterar att kapital är lättflyktigt och att om en ny förmögenhetsskatt skulle införas skulle enskilda personer flytta sitt privata kapital utomlands för att minimera effekten.

– Förmögenhetsskatt är en av de skatterna som påverkar folks beteende allra mest och allra snabbast. Och helt plötsligt har människor med kapital flyttat utomlands och vi mister investeringar för att skapa nya företag i Sverige.

Under 70- och 80-talet bildades de nya förmögenheterna utanför Sverige, säger Klas Tikkanen.

– Om du var en entreprenör som ville sälja ditt livsverk så flyttade du ofta utomlands då. Det betyder att kapitalet inte kom tillbaka till Sverige och gynnade svenska investeringar. Flyttar man utomlands har man inte längre nätverken eller kunskaperna för att investera i nya svenska bolag. Man skjuter ned stora delar av det ekosystem som driver på tillväxt.

Men efter skattereformerna menar Klas Tikkanen att det har funnits en trend som har gjort att folk som har anskaffat kapital återinvesterat i nytt företagande.

– Det är en sak med den nuvarande kapitalstocken, men frågan är också; Var bildas de nya förmögenheterna?

Han menar att det räcker med utspel om återinförd förmögenhetsskatt för att kapital kan lämna landet.

– Den här typen av retorik är mycket skadlig, just nu sitter människor och planerar för att det här kommer att bli verklighet och ägnar sig åt det istället för produktiva investeringar.

”Förmögenhetsskatten skulle lyckas med det som krisen inte lyckades med; att sänka det svenska investeringsklimatet”

Coronakrisen har slagit ned som en bomb i det svenska näringslivet där många branscher fortfarande har det väldigt tufft, men det svenska investeringsklimatet har inte påverkats negativt, menar Klas Tikkanen.

– Förmögenhetsskatten skulle lyckas med det som krisen inte lyckades med: att sänka det svenska investeringsklimatet, säger han.

Men han konstaterar samtidigt att politiken bör fokusera på att få folk att vilja investera för att lyfta ekonomin efter krisen.

– Det som sker nu är en sektorrotation, från gamla delar av ekonomin till nya saker. Vi behöver mer nya investeringar. Det får vi genom att privata personer vågar öppna plånboken och sätta in pengarna i någonting där de tror att de kommer att få en hög avkastning och investerar det som är produktivt för ekonomin.

”Hål i huvudet”

Socialdemokraterna har dessutom undersökt effekterna av att sätta ett tak för hur mycket man kan spara i ISK, vilket Klas Tikkanen menar är ”helt hål i huvudet”.

– För det första är det ett kontraktsbrott. Många människor har satt in pengar och planerar sitt framtida sparande via ISK och då har man satt upp beskattningskontrakt med staten som de nu kan bryta.

– Det kommer att slå väldigt hårt mot det privata sparandet och framförallt så minskar det trovärdigheten i beskattningssystemet.

Nordic Capital investerar främst i företag inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. Det gör de genom aktivt ägande, där de går in med kapital, kompetens och nätverk för att hjälpa företagen att utvecklas, växa och bli långsiktigt hållbara. Han menar att det är just kulturen som är det viktigaste när Nordic Capital ska investera.

– Kulturen är viktig, det är lättare att göra affärer när man vet hur kulturen fungerar. Men nationsgränser blir viktiga när det gäller saker som regleringar och beskattning.

Vinstdebatten stoppat investeringar

Nordic Capital investerade i sjukvårdskoncernen Capio 2006, som noterades på Nasdaq 2015. 2017 såldes alla aktier i bolaget som ett resultat av debatten om vinster i välfärden, berättar Klas Tikkanen.

– Nordic Capital ägde Capio i åtta år och vi är fortfarande otroligt stolta över det bolaget som har kunnat leverera Sveriges i särklass bästa sjukvård. Under Nordic Capitals ägarskap utsågs Capio-drivna St Görans Sjukhus officiellt till Stockholmsregionens bästa sjukhus. Men efter debatten om vinster i välfärden i Sverige så gör Nordic Capital inga fler investeringar i sjukvård i Sverige, eller välfärd över huvud taget.

Han menar att om vi ska klara den framtida välfärdsutmaningen behövs det en produktivitetstillväxt i sjukvården.

– Vi tar inte den risken. Retoriken har fått oss och många andra från att inte göra det. Därmed skapas inte den omstöpningen av svensk sjukvård som skulle behöva göras. Den är i dagsläget mycket improduktiv, säger han och fortsätter:

– Capio är börsnoterade nu, men börsen är inte lika riskvillig. Med Nordic Capital som ägare vågade Capio satsa på helt nya tekniker. Som till exempel att göra höft- och knäledsoperationer med titthål, vilket innebär en enorm produktivitetsvinst.

I dagsläget äger Nordic Capital bland annat fyra sjukvårdskoncerner i Tyskland; inom ögonsjukvård, tandvård, äldrevård och hemtjänst.

– Alla de bolagen är ledande i Europa och har ledningsgrupper som fortsätter att utveckla och få fram ny innovation och ta in ny teknik. Det här är saker Nordic Capital hade kunnat göra i Sverige, men avstått ifrån på grund av vinstdebatten.

Svd: Finansministern: Osäkerheten gör att företagare skjuter på investeringar