Finland tvingas stoppa elexport till Sverige – marknaden har kollapsat

Jukka Leskälä, vd för Finnish Energy, har tröttnat. Det svenska kraftnätet är i så dåligt skick att Finland inte kan exportera el till Sverige, trots överskott. Flaskhalsarna har i sin tur har förstört förutsättningarna på terminsmarknaden för el och drivit upp riskerna för investeringar i Sverige. ”Det är svårt att bedriva verksamhet på en sådan marknad”, säger han till TN.
8 months ago |
Av: Martin Berg