DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Snus och vapen prisades högt på börsen

Snus- occh vapenaktier avvek från mönstret och blev vinnare under det annars dystra året på Stockholmsbörsen. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Börs (TT)

Ett nattsvart börsår är på väg att sammanfattas. Det finns dock undantag. Snus och vapen tillhörde vinnarna på Stockholmsbörsen.

Med bara ett fåtal handelsdagar kvar på året kan det slås fast – börsåret 2022 är på väg att bli det sämsta resultatmässigt sedan finanskrisen 2008.

En nedgång på omkring 23 procent ska dock sättas i ett perspektiv att åren 2019–2021 alla tre slutat med kraftiga lyft.

Den som gick in på Stockholmsbörsen i januari 2020 har ändå lyckats ta sig genom hela pandemin och sett hur OMXS-index under de tre åren lyft med nästan 15 procent.

Samtidigt som många av föregående årets stora vinnare, som till exempel fastighets- och techbolag, tappat hela sin uppgång finns dock undantag. Här är fem bolag som trotsat den dystra utvecklingen och blivit årets stora börsvinnare:

Orrön Energy, 193 procent.

Bolaget som bildades i somras när Lundin Energy sålde sina oljefyndigheter till Aker BP är årets utan konkurrens största vinnare bland storbolagen på Stockholmsbörsen. Vattenkraftverk, vindkraftsprojekt och vindpark har legat helt rätt i tiden och i den senaste kvartalsrapporten lyfter man att efterfrågan på förnybar energi väntas öka kraftigt de närmaste åren.

Saab, 78 procent.

Försvarskoncernen Saab hade inför 2022 haft en dyster utveckling på Stockholmsbörsen och har inte alls följt den generella börsuppgången, bland annat efter att flera länder ratat koncernens Gripen-plan. Förändringen kom i mars när kriget i Ukraina bröt ut. Aktien är inte bara en av de bäst presterande på Stockholmsbörsen utan även inom försvarssektorn bland europeiska bolag.

Swedish Match, 57 procent.

Har historiskt sett ratats av många fondförvaltare på grund av tobakstillverkningen. Under 2022 kom dock beskedet att amerikanska tobaksjätten Philip Morris ville köpa upp Swedish Match och aktien rusade till budnivån som dessutom under hösten kom att höjas ytterligare.

OX2, 56 procent.

Vindkraftsbolaget OX2 har precis som Orrön Energy gynnats av energikrisen i Europa. Småsparare har också valt att plocka upp OX2-aktien vilket visat sig framgångsrikt även om det varit en skakig resa stundtals, aktien backade bland annat i höstas i samband med att Tidöavtalet presenterades då det tolkades som att den nya energipolitiken skulle missgynna bolaget.

Astra Zeneca, 35 procent.

Läkemedelssektorn brukar ses som okänslig för konjunktursvängningar och inget bolag på Stockholmsbörsen är större inom den sektorn än Astra Zeneca. Under pandemin handlade det om frågetecken kring företagets covid-vaccin och minskat antal utskrivna recept då folk var restriktiva med att besöka vården. Situationen förändrades radikalt under 2022 och företaget har kunnat leverera nytt kursrekord.

Tobias Österberg/TT

Fakta

Helårsresultatet för Stockholmsbörsens OMXS-index sedan slutet av 1980-talet:

År – Förändring i procent

2021: 35

2020: 12,9

2019: 29,6

2018: –7,7

2017: 6,4

2016: 5,8

2015: 6,6

2014: 11,9

2013: 23,2

2012: 12,0

2011: –16,7

2010: 23,1

2009: 46,7

2008: –42,0

2007: –6,0

2006: 23,6

2005: 32,6

2004: 17,6

2003: 29,8

2002: –37,4

2001: –16,9

2000: –12,0

1999: 66,5

1998: 10,9

1997: 27,0

1996: 39,4

1995: 18,3

1994: 4,6

1993: 52,1

1992: 0,0

1991: 5,4

1990: –29,7

1989: 23,2

1988: 50,8

1987: –7,3

Källa: Nasdaq