FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Nästa vårdsmäll: Aleris tvingas dra ned på specialiserad vård

Kenan Harbas, presschef på Aleris, Lena Furmark, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Pontus Lundahl / TT, Mostphotos, Pressbild, Stefan Tell

Aleris känner sig motarbetade av Region Stockholms nya styre, inte minst när det gäller ersättningsnivån. ”Jag beklagar verkligen att styret tvingar oss att fatta det här beslutet. Det påverkar ett stort antal patienter”, säger Aleris presschef Kenan Harbas till TN.

Sedan Aleris gick in i avtalet Vårdval specialiserad gynekologi i Region Stockholm år 2012 har ersättningen inte indexreglerats någon gång. Under samma period har däremot regionens priser ökat med 40 procent. Det är bakgrunden till Aleris nu har fattat beslutet att inte förlänga sitt avtal.

I den kommande revideringen av avtalet höjs kraven på vårdgivaren men ersättningen ligger ändå kvar på samma nivå. Samtidigt larmar vårdpersonalen om att mer pengar behöver tillsättas till kvinnosjukvården i Region Stockholm för att den inte ska drabbas av ödesdigra konsekvenser i framtiden. Det var något som även hälso- och sjukvårdsförvaltningen varnade för i sitt tjänsteutlåtande inför revideringen.

– Jag beklagar verkligen att styret tvingar oss att fatta det här beslutet. Det påverkar ett stort antal patienter. När vårdpersonal om och om igen larmar om att resurser behöver tillsättas för att uppdraget ska kunna utföras måste någonting ske, säger Kenan Harbas, presschef på Aleris.

Stora skillnader

I Stockholm är ersättningen för ett läkarbesök 1007 kronor, i grannregionen Sörmland 1600 kronor. Medarbetarna i Vårdval specialiserad gynekologi behöver stärkas och ges förutsättningar att klara sina uppdrag, och det kan i nuläget bara lösas genom att satsa mer pengar på vårdvalet, betonar han.

– Styret i Region Stockholm har tagit emot av regeringen över 1,25 miljarder kronor i ytterligare ekonomiskt stöd för att motverka att patienter drabbas. Använd delar av det för att värdesäkra Vårdval specialiserad gynekologi!

”Ersättningen inom vårdvalet släpar efter med 70 procent.”

Sedan Vårdval specialiserad gynekologi infördes i januari 2012 har det alltså inte skett någon indexreglering av ersättningen. Redan från början var ersättningen inom vårdvalet 30 procent lägre än Region Stockholms sjukhus DRG-ersättning, och 2015 sänktes vårdvalsersättningen med ytterligare fem procent.

– Att regionens priser har ökat med 40 procent under perioden 2012–2023 innebär nu att ersättningen inom vårdvalet släpar efter med 70 procent. Om vi ska finnas där för våra patienter när krisen slår till kan vi inte ha villkor som kraftigt begränsar eller kväver privata vårdgivare, säger Kenan Harbas.

Patientsäkerheten i fara

Under arbetet med revideringen har vårdgivarna framfört att dagens ersättning inte ger kostnadstäckning och att det riskerar att få konsekvenser för patientsäkerheten. Inom Aleris berörs 50 000 patientbesök.

Samtidigt har läkare, sjuksköterskor och patienter anklagats för ”överkonsumtion” av vårdbesök, operationer och behandlingar, och det ska bort, enligt styret.

– Vår erfarenhet är att människor väldigt sällan söker sig till oss om de inte har ett verkligt behov. Det de däremot är mycket måna om är att få hjälp när de behöver det, inom rimlig tid – och att bli tagen på allvar. Den risk vi ser med omställningsplanen är att köerna kommer att växa.

Kvinnor i behov av vård vill inte vänta och de är måna om kvalitet och om att själva kunna välja vilken läkare de går till och när behandlingen ska genomföras, konstaterar Kenan Harbas.

– I stället för att underskatta människors förmåga att bedöma om de ska träffa en läkare eller inte, bör vi diskutera hur vi driver hälso- och sjukvården – och samarbetar – så att vi kan fortsätta att ha en bra och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Mer än vartannat vårdval påverkas

Inom Region Stockholm har vårdval införts successivt under de senaste 15 åren och idag finns det inom totalt 38 områden. Flera av vårdvalen har genomgått revideringar genom åren, men sedan valet 2022 styrs Region Stockholm av en koalition mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Västerpartiet som har inlett en ny inriktning.

I somras klubbades en omställningsplan som går ut på att 13 av vårdvalen ska revideras eller upphävas. Ytterligare åtta vårdval ska utredas vidare så det kan alltså bli 21 vårdval som helt eller delvis dras tillbaka.

Beslutet motiveras så här: ”Sjukvården i regionen idag präglas av en hög tillgänglighet men den behöver utvecklas mot att bli mer behovsstyrd. Vårdområden där vårdkonsumtionen har ökat utan att det är medicinskt motiverat behöver ses över och vårdvalsområden med hög kostnadsutveckling ska revideras eller, vid behov, avskaffas”.

Försämrat vårdutbud

Om privata vårdgivare som Aleris drar ned på sina åtaganden innebär det en förlust av kompetenta vårdgivare, konstaterar Lena Furmark, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Det är olyckligt om stora och välrenommerade vårdgivare väljer att inte förnya långvariga åtaganden för att ersättningen inte täcker kostnaderna. Är det då konkurrensneutralt i förhållande till den vård som regionens egen verksamhet bedriver?

”Fortsätter regionen att svälta dem till en sådan gräns drar de sig ur marknaden.”

En privat aktör kan inte gå med förlust och därmed blir det väldigt tydligt om ersättningsnivån gör att det inte går att säkerställa en kvalitetssäker tjänst, påpekar hon.

– Risken är att det faktiskt inte blir möjligt för privata aktörer, hur duktiga de än är, att få det att gå ihop med den ersättning som erbjuds. Fortsätter regionen att svälta dem till en sådan gräns drar de sig ur marknaden. Då försämras hela vårdutbudet.

”Det är olyckligt om stora och välrenommerade vårdgivare väljer att inte förnya långvariga åtaganden för att ersättningen inte täcker kostnaderna”, säger Lena Furmark, välfärdsexpert. Bild: STEFAN TELL

Privata aktörer är sedan länge väletablerade i Region Stockholms system och vid stora förändringar behöver det göras någon typ av risk- och konsekvensanalys så att det är tydligt hur patienterna påverkas, menar Lena Furmark.

– Var ska patienterna få vård om privata aktörer drar sig ur? Kan den offentliga sidan i så fall skala upp snabbt så att de inte faller mellan stolarna? Kanske har regionen inte har räknat med att privata vårdaktörer faktiskt ska säga att det inte går längre…

Konsekvenser att vänta

Prisribban lades lägre redan vid etableringen av vårdvalen utifrån privata aktörers effektiva vårdkedjor och omhändertagande. Men det är inte bra om marknaden förändras så att företag bedömer den som osäker och ohållbar, poängterar Lena Furmark.

– Då satsar de någon annanstans i stället. Eftersom det handlar om ansvarstagande aktörer som hanterar medicinska åtgärder och medicinsk personal måste det gå att leverera på ett kvalitetssäkert, etiskt och bra sätt.

Hon kommer att följa hur den politiska ledningen i Region Stockholm fortsätter att driva de här frågorna framöver.

– Framför allt är det intressant att se vilka konsekvenser det får på väntetider, patientupplevelser och på hur vårdpersonalen mår och var de vill jobba.