DEBATTEN OM BROMMA FLYGPLATS

Kritiken: S kan inte säga upp Bromma-avtalet

Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg. Bild: Ryno Quantz

Stockholms stads styre tänker säga upp avtalet med staten om Bromma flygplats. Men enligt avtalet kan bara Swedavia säga upp det, konstaterar Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg. ”Det här är ett omdömeslöst beteende”, säger han till TN.

Under onsdagseftermiddagen kom beskedet från Stockholms stads rödgröna styre att man tänker säga upp avtalet om Bromma flygplats.

– Brommaflyget står i vägen för Stockholms utveckling och konkurrenskraft. Bostadsbristen i Stockholmsregionen hämmar kompetensförsörjning och tillväxt. Genom att säga upp avtalet ger vi staten goda planeringsförutsättningar för en ordnad avveckling av flygplatsen, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i ett pressmeddelande.

Det nuvarande avtalet om Bromma flygplats löper ut i slutet av 2038 och de rödgrönas plan är att flygplatsen då ska vara avvecklad och marken återställd.

Men enligt avtalet, som TN tagit del av, kan endast Swedavia säga upp avtalet. Avtalet är undertecknat i september 2007 mellan Stockholms stad och LFV. LFV delades i två delar 2010 och då bildades flygplatsbolaget Swedavia som tog ett samlat grepp om Sveriges viktigaste flygplatser, som utgör det så kallade nationella basutbudet.

– Det här är ett omdömeslöst beteende där man sätter sin egna politik framför Sveriges bästa. Vi behöver en politik som stärker förutsättningarna för svenskt inrikesflyg och tillgängligheten i landet, och inte tvärt om. Dessutom framgår det av avtalet att Stockholms stad inte ensidigt kan säga upp avtalet, utan det är bara Swedavia som kan göra det, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Att diskutera en förtida stängning av Bromma flygplats är inte aktuellt, menar han.

– Vi vet att det inte är möjligt att flytta över all trafik som går från Bromma i dag till Arlanda utan negativa följder för tillgängligheten, men ändå kör stadshuset sitt eget race.

– Just nu pågår arbete med att stärka Arlanda med regeringens Arlandasamordnare i täten. Vi borde alla fokusera på det viktiga arbetet, i stället för detta. Dessutom är Bromma flygplats en viktig resurs för en rad samhällsviktiga aktiviteter, ambulansflyg, brandflyg, statsflyg med mera. Här behöver vi lugn och sans för att inte begå misstag som inte går att rätta till i efterhand.

I december 2021 röstade dessutom en enig riksdag igenom ett utskottsbetänkande som innebär att regeringen bör få riksdagens godkännande innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser, vilket då även inkluderar ändringar kring Bromma.

– Det innebär såvitt jag kan bedöma att riksdagen måste finnas med i diskussionen om en förändring i basutbudet inklusive en eventuell avveckling av Bromma flygplats, vilket inte har hänt.

Dessutom menar han att det säkerhetspolitiska läget är ytterligare en anledning till att det vore en dålig idé att avveckla Bromma flygplats.

– I ett läge där omvärlden ser alltmer hotfull ut, är det inte läge att nedmontera samhällskritisk infrastruktur som till exempel inrikesflyget.