DEBATTEN OM BROMMA FLYGPLATS

Beskedet: Bromma-avtal skrotas – slutet för flygplatsen

Stockholms stads styrande partier Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill bygga tusentals bostäder på det som i dag är Bromma flygplats. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Stockholms stads rödgröna styre tänker säga upp avtalet med staten om Bromma flygplats. Planen är i stället att utveckla en helt ny stadsdel – med totalt 22 500 bostäder.

"Brommaflyget står i vägen för Stockholms utveckling och konkurrenskraft. Bostadsbristen i Stockholmsregionen hämmar kompetensförsörjning och tillväxt. Genom att säga upp avtalet ger vi staten goda planeringsförutsättningar för en ordnad avveckling av flygplatsen", säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i ett pressmeddelande.

Nuvarande avtal mellan kommunen och staten om Bromma flygplats löper ut i slutet av 2038. De rödgrönas plan är att flygplatsen då ska vara avvecklad och marken återställd.

Tanken är att en ny klimatsmart stadsdel – Bromma parkstad – ska växa fram.

En tidig uppskattning är att runt 16 000 nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser kan rymmas inom dagens flygfält. När bullret försvinner bedöms dessutom ytterligare cirka 6 500 bostäder kunna byggas i omkringliggande stadsdelar.

"Bromma parkstad är en chans att bygga tusentals nya bostäder utan att röra någon värdefull natur. Det är dags att sluta ge hjärt- och lungräddning till Bromma flygplats", säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) tycker att det är fel att säga upp Brommavtalet. Flygplatsen borde enligt honom utvecklas, inte avvecklas.

"Vänsterns miljonprogramsdrömmar för Bromma ligger enligt tidigare utredningar ett halvt sekel bort. På ett halvt sekel både hinner och bör Bromma flygplats i stället utvecklas till Europas ledande elflygplats", säger Tamsons i en skriftlig kommentar till TT.

Jan Jönsson (L), borgarråd i Stockholms stad, lyfter också han Brommas potential som Sveriges första renodlade flygplats för elflyg.

"Dessutom kan vi inte stänga Bromma innan det är säkerställt att Arlanda klarar av ökad flygtrafik. De rödgröna är alldeles för ivriga i stället för att stilla sig och tänka efter", skriver han till TT.

Joakim Magnå/TT

Fakta

Det nuvarande avtalet mellan Stockholms stad och staten gäller under perioden den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2038.

Uppsägning måste ske senast tre år före avtalstidens utgång.

Frågan om att säga upp avtalet kommer att behandlas av kommunfullmäktige under 2024.

Enligt det rödgröna styret är planen att flygplatsen ska vara avvecklad och området sanerat senast 2038.

För planeringsarbetet för den nya stadsdelen Bromma parkstad väntar den 22 februari ett beslut om programarbetet i stadsbyggnadsnämnden och ett beslut om utredningsuppdrag i exploateringsnämnden.