ENERGIPRISERNA

Svensk utvinning av naturgas på tapeten igen: ”Var inte genomtänkt att förbjuda”

Sverige är till stor del beroende av en enskild naturgasledning mellan Danmark och Sverige. Bild: Johan Nilsson/TT

Den förra regeringen förbjöd utvinning av naturgas mitt under brinnande naturgaskris i maj 2022. Nu aktualiseras frågan igen.

Tidningen Näringslivet har i flera artiklar granskat inte minst den svenska industrins beroende av en enskild naturgasledning mellan Danmark och Sverige. Med de förstörda Nord Stream-ledningarna i fjol samt den finsk-estniska naturgasledningen i förra veckan har frågan nu aktualiserats igen.

Naturgas är fossil, med bara ungefär hälften så höga utsläpp som kol och olja. Dessutom är den renare och orsakar inte lika skadliga utsläpp för människors hälsa.

Därför har gasen också varit en grundpelare i länder som exempelvis Tysklands utsläppsminskning med känt beroende av naturgas från Ryssland och europeisk energikris som resultat. Men mitt under den brinnande naturgaskrisen, i maj 2022, gick den förra regeringen ut och förbjöd utvinning av naturgas samt även kol och olja i Sverige. M, SD och KD röstade emot men förbudet gick igenom med siffrorna 164 mot 131.

Orsaken angavs vara miljön, men i handlingarna noterar Tidningen Näringslivet att Sveriges nuvarande minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), med flera då, argumenterade för att avslå regeringen proposition. Argumenten var bland andra att förslaget tvärtom riskerar att försvåra klimatomställningen, att Sveriges krisberedskap kan komma att försämras samt att prospektering av andra ämnen, som exempelvis metaller, kan försämras.

Detta fenomen är inte minst ett problem med det förbud mot utvinning av uran som den förra regeringen fick igenom 2018 och som Tidöpartierna nu planerar att häva.

Företag prospekterar efter naturgas i Sverige

Nu tycks däremot även frågan kring naturgas aktualiseras igen. En artikel noterar nämligen i Energinyheter att Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson ställt en fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om regeringen är beredd att ändra lagstiftningen så att utvinning av naturgas kan tillåtas.

För företaget AB Igrene, som prospekterar efter naturgas i Siljansringen i Dalarna är detta viktigt.

– För Igrenes fortsatta verksamhet och ambitioner att bli en betydande energiproducent från inhemska råvaror är detta viktigt. Det tidigare beslutet att förbjuda utvinning förefaller inte ha varit väl genomtänkt från alla behov speciellt med tanke på den rådande säkerhetssituationen i Europa och landets försörjning, säger Karl-Åke Johansson, styrelseordförande i Igrene till Energinyheter.

Tobias Andersson som tagit upp frågan hänvisar till att både MSB och Försvarsmakten framhåller att såväl det militära som civila försvaret kommer att vara beroende av fossila bränslen under lång tid framöver.

Frågan har också vidarebefordrats till energi- och näringsminister Ebba Busch som hänvisar till en utredning för varor och tjänster inom industrin som ska titta på de inhemska tillgångarna av kol, olja och naturgas samt vilka förutsättningar som krävs för att nyttja dem vid kris eller höjd beredskap.