DEN SVENSKA EKONOMIN

Rejäl minskning av småhusbyggande

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. Bild: Juliana Falldin

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av en global, finansiell osäkerhet, inflation samt skenande energipriser. Det skriver Trä- och Möbelföretagen i ett pressmeddelande. Nya siffror visar att antalet påbörjade småhus har minskat med nästan 30 procent det senaste halvåret.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, gör sin prognos utifrån statistik från SCB. Under 2022 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 4 860 ordinära småhus av trä, en minskning med 42 procent jämfört med 2021. Uppdelat minskade styckebyggda småhus med 47,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 28,7 procent under 2022, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Orsaken till den kraftigt sänkta prognosen för 2023 är den svaga orderingången under senhösten och vintern. Industrin lever fortfarande på den relativt goda efterfrågan som fanns under 2021 samt första halvåret 2022, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, i pressmeddelandet.

– Det enskilt största skälet till den utmanande situationen för våra företag är det säkerhetspolitiska omvärldsläget, i kombination med saker som finansiell osäkerhet. Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet i hög grad – inte minst frånvaron av ekonomiskt åtkomliga småhustomter i den kommunala planeringen, fortsätter han.

Pressmeddelande: Markant sänkning av småhusprognosen