DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Regeringen: Offentlighetsprincipen ska inte gälla friskolor

Skolminister Lotta Edholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen stryker förslaget om att offentlighetsprincipen kan komma att gälla även fristående skolor, skriver DN.

Istället införs en ny skrivning om att friskolorna ska lyda under en ”insynsprincip”, vilket Altinget var först att rapportera om.

– Det finns delar av den svenska offentlighetsprincipen som skulle kunna vara svår att tillämpa för en liten skola som kanske inte har juridisk kompetens, till exempel att avgöra vad som behöver vara sekretesskyddat samtidigt som man ska lämna ut handlingar ’skyndsamt’, säger skolminister Lotta Edholm till DN.

DN: Regeringen: Offentlighetsprincipen ska inte gälla friskolor

Altinget: Ingen offentlighetsprincip för friskolor – utredningsuppdrag stryks