DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Så bör översynen av friskolorna se ut

Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Resultaten i den svenska skolan förbättras. Därför är det att hävda att friskolor är en orsak till de problem som finns i den svenska skolan, skriver Svenskt Näringslivs Karin Johansson och Anders Morin på GP Debatt. Nu publicerar organisationen en rapport om hur de vill att en översyn av friskolesystemet ska se ut.

”För att långsiktigt stärka svensk konkurrenskraft och det svenska företagsklimatet måste utbildningspolitiken i varje led underlätta vår kompetensförsörjning”, skriver debattörerna.

De menar att mycket går i rätt riktning, men att det finns utrymme för förbättringar. De konstaterar att friskolorna har ett högre resultat än kommunala skolor och att konkurrensen från friskolorna har förbättrat resultaten även i de kommunala skolorna.

Svenskt Näringsliv har fyra viktiga utgångspunkter för en översyn av friskolorna:

* Rättvisa ersättningssystem

* Värdesäkring av betyg

* Förbättrat skolval och rättvist antagningssystem

* Möjliggör upphandling av skolverksamhet

”En väl fungerande skola, med höga krav på baskunskaper och kritiskt och kreativt skolade elever, är avgörande för näringslivet. Den svenska grundskolan är på väg åt rätt håll, men det är dags att sluta betrakta skolan som ett politiskt slagfält”, skriver Karin Johansson och Anders Morin.

GP Debatt: Släpp fixeringen vid skolors driftsform