Händer i veckan

Bild: Christine Olsson/TT

Regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför Sveriges EU-ordförandeskap presenteras i veckan.

Måndag 12 december

  • Teknikföretagen publicerar konjunkturbarometer. 08.00
  • Svenskt Näringsliv arrangerar digitalt seminarium om elkrisen. Myndigheter, kommuner och regioner sprider kunskap om hur företagare kan agera för att minska belastningen på elsystemet och öka motståndskraften vid effektbrist. 13.00

Tisdag 13 december

  • Mark- och miljödomstolen meddelar dom i mål om Cementas ansökan om det kortsiktiga, fyraåriga, tillståndet för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. 13.00
  • Delmi och Vetenskapsrådet arrangerar seminarium om kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 14.00

Onsdag 14 december

  • Regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför Sveriges EU-ordförandeskap presenteras. 09.00

Torsdag 15 december

  • Riksrevisionen publicerar granskning av den statliga serviceorganisationen. Är den ändamålsenlig och effektiv? 08.00
  • SCB arrangerar digitalt seminarium om hur hushållen påverkas av det ekonomiska läget. 13.00

Fredag 16 december

  • Statistiska centralbyrån presenterar kommunalskatterna för 2023. 08.00