”Klimatomställning och konkurrenskraft går hand i hand”

EU:s klimatpaket Fit for 55 är en förutsättning för att genomföra klimatomställningen, men också en möjlighet för svenska och europeiska företag att stärka sin konkurrenskraft. ”Klimatomställning, plus konkurrenskraft, plus handel, plus innovation, det går hand i hand”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, under regeringens nationella klimatmöte.
11 months ago |
Av: Erik Ekerlid